BPSZ 0272/12/14 nr 5                                                                                                                      Zamość, dnia 14.02.2014 r.

Szanowny Pan

Marcin Celejewski

Prezes Spółki PKP InterCity S.A.

W związku z ogłoszoną przez zarządzaną przez Pana Spółkę planowaną korektą rozkładu jazdy pociągów międzywojewódzkich, jaka ma obowiązywać od 9 marca br., wiadomo już, że PKP Intercity planuje skrócić połączenie TLK "Hetman", obecnie relacji Zamość-Poznań, do trasy Rzeszów-Poznań. Pragnę Pana poinformować, że ustalenia, jakie zostały dokonane na skutek podjętych przeze mnie - we współpracy ze stroną społeczną - działań, wskazują niezbicie, iż skrócenie relacji w/w pociągu odbędzie się w sposób nieprawny i urągający obowiązującym przepisom. Nie jest bowiem przestrzegana umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, której zapisy mogą być zmieniane wyłącznie przy okazji nowego, rocznego rozkładu jazdy pociągów, a nie jego korekt. Nie są też dotrzymywane zapisy Krajowego Planu Transportowego, wedle którego do 2015 roku włącznie na trasie Zamość-Rzeszów ma kursować pociąg dalekobieżny, którego nie można zastąpić stałą autobusową komunikacją zastępczą. Jeżeli zatem Spółka PKP Intercity, którą ma Pan zaszczyt kierować, nie odstąpi od planów skrócenia trasy pociągu TLK "Hetman", bardzo poważnie rozważymy podjęcie kroków prawnych w kierunku przywrócenia oczekiwanego stanu rzeczy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że wskutek dochodzących do mnie informacji, jakoby przyczyną w/w cięcia w rozkładzie jazdy były braki w taborze Spółki PKP Cargo, użyczającej lokomotyw spalinowych do obsługi pociągu TLK "Hetman", zwróciłem się ze stosownym zapytaniem do samej Spółki. Odpowiedź, jaką uzyskałem, dowodzi tego, iż wspomniana przyczyna nie występuje. W skierowanej do mnie odpowiedzi Zastępca Dyrektora w Biurze Zarządu PKP Cargo SA Pan Mateusz Hammer wskazał: „PKP Cargo realizuje obsługę pociągów pasażerskich na zlecenie PKP Intercity. Jeśli zatem PKP Cargo otrzyma zamówienie na kolejne miesiące, wówczas możliwa będzie dalsza obsługa".

Apeluję więc raz jeszcze do Pana oraz Zarządu Spółki PKP Intercity o wycofanie się z pomysłu redukcji trasy kursowania pociągu TLK "Hetman" o odcinek Zamość-Rzeszów. Uważam, że przy mądrej konstrukcji rozkładu jazdy, jak również cennika biletów oraz umiejętnej obsługi taborowej tego połączenia, walka o podróżnego podjęta przez Spółkę PKP Intercity będzie skuteczna, a co za tym idzie odbędzie się z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron.

 

Z poważaniem

(-) Sławomir Zawiślak

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010