W październiku 2010 r., Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dotychczasowe rozwiązania przyjęte w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, wedle których składki na ubezpieczenia zdrowotne rolników są finansowane z budżetu państwa - niezależnie od osiąganych przez rolnika przychodów, są niezgodne z Konstytucją.  Z uwagi na bardzo duże znaczenie unieważnianych przepisów – wszak na nich opiera się system ubezpieczeń zdrowotnych rolników – Trybunał odroczył wejście w życie swego orzeczenia aż o 15 miesięcy. Ten rok i kwartał to czas, jaki sędziowie Trybunału dali Rządowi PO-PSL i Sejmowi na przygotowanie i uchwalenie nowych przepisów prawa, regulujących kwestę ubezpieczeń zdrowotnych rolników w taki sposób, by były one zgodne z ustawą zasadniczą – wychodziły naprzeciw orzeczeniu Trybunału.

Z jednej strony trzeba stwierdzić, że kradzież własności intelektualnej, do której dochodzi masowo w Internecie, jest zjawiskiem, z którym państwo i organizacje międzynarodowe muszą walczyć. Nie jest to przy tym wyłącznie kwestia interesu twórców, którym należy się wynagrodzenie. Jest to także kwestia rozwoju kultury. Sytuacja, gdy twórcy pozbawiani będą wynagrodzeń za swoje dzieła, siłą rzeczy nie wpływa pozytywnie na ich zaangażowanie w rozwój kultury.

Lubelszczyzna potrzebuje przyspieszenia gospodarczego, potrzebuje rozwoju, potrzebuje zmian. To jedyny sposób na to, by poziom życia mieszkańców Województwa Lubelskiego mógł się wyraźnie podnieść. Jesteśmy jednym z najuboższych regionów w Polsce i Unii Europejskiej. Warto przypomnieć przy tym, że w tym właśnie najuboższym regionie rządzą przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy. Efekty ich rządów, jakie są, każdy widzi.

Czas na zmiany, nie tylko kadrowe, ale przede wszystkim zmiany dotyczące kierunków politycznych i sposobu rządzenia.

Sejmowa Komisja Śledcza, zajmująca się od ponad 3 lat okolicznościami śmierci byłej posłanki i minister w rządach SLD Barbary Blidy orzekła: Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro przed Trybunał Stanu!!!

Dlaczego? No oczywiście nikt Barbary Blidy nie zabił, popełniła samobójstwo – fakt niekwestionowalny. Ale, jak twierdzi komisja, przez naciski ze strony rządu Jarosława Kaczyńskiego, który rzekomo „decydował o tym, kto ma być zatrzymany” – tak mówi Ryszard Kalisz, przewodniczący komisji.

Ostatnie niekorzystne decyzje (z wyjątkiem wycofania z sądu wniosku o upadłość firmy) podejmowane wobec PKS Zamość sp. z o.o. przez rządzących Województwem Lubelskim polityków PO i PSL, a przede wszystkim przez Jacka Sobczaka – członka Zarządu Województwa, są wynikiem braku troski o stworzenie programu funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie województwa. Jego opracowanie było możliwe z uwagi na długi okres przejmowania wielu spółek PKS oraz wielomiesięczne ich funkcjonowanie w zasobach własnościowych samorządu. Taki dokument wykluczyłby podejmowanie działań pozornych i nieskoordynowanych – nie tylko w przypadku zamojskiej spółki. Swoistą mistyfikację działań potwierdzają ostatnie wydarzenia.

Przede wszystkim należy podkreślić, że rozwiązanie przeforsowane przez koalicję jest niekonstytucyjne, bowiem ogranicza możliwości dotarcia partii politycznych do opinii publicznej ze swym programem i poglądami.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010