W dniu 20 grudnia br. w Hrubieszowskim Domu Kultury w Hrubieszowie wziąłem udział w konferencji prasowej wraz z Wiceprezesem PKP Intercity - Jarosławem Oniszczukiem oraz Rzecznikiem Prasowym PKP Intercity. Konferencja odnosiła się do faktu uruchomienia od 10 grudnia br. dalekobieżnego połączenia kolejowego z Hrubieszowem, wykonywanego przez spółkę PKP Intercity oraz nawiązywała do podnoszonych przez stronę społeczną obaw dotyczących jakoby zamiarów zlikwidowania w/w połączenia. Wyjaśniała ona również pewne utrudnienia związane z brakiem sprawnych lokomotyw i czasowym zastępowaniem ich poprzez komunikacja autobusową. Podczas konferencji zapewniłem, że aktualnie odpowiadające za polskie państwo Prawo i Sprawiedliwość jest zainteresowane m.in. wzmacnianiem (zapomnianych przez poprzedni rząd PO-PSL) regionów, w tym uruchamianiem zlikwidowanych przez ww. poprzedników, dalekobieżnych połączeń kolejowych. Wiceprezes Jarosław Oniszczuk w swoim wystąpieniu również zapewnił, że spółka nie ma zamiaru zlikwidować połączenia z Hrubieszowem. Wręcz przeciwnie, wkrótce rozpocznie jego kampanię promocyjną w mediach, która dotrze do mieszkańców regionu i zachęci ich do korzystania z uruchomionego połączenia kolejowego. Wiceprezes PKP Intercity odniósł się również do ostatnich problemów z funkcjonowaniem nowego rozkładu jazdy poprzez awaryjność lokomotyw i zastosowanie zastępczej komunikacji autobusowej. W swojej wypowiedzi podkreślił, że zaistniała sytuacja była wynikiem zdarzenia losowego m.in. 3 zderzenia lokomotyw z samochodami ( konieczna naprawa lokomotyw wykluczyła je czasowo z ruchu ) i w przyszłości ma nadzieję, że się nie powtórzy. Wiceprezes Jarosław Oniszczuk zadeklarował, że Zarząd PKP Intercity dołoży wszelkich starań aby w/w połączenie funkcjonowało bez zakłóceń, pomimo technicznych problemów z lokomotywami Gama. Dzięki moim staraniom PKP PLK zainwestowało 6,5 mln zł na poprawienie stanu infrastruktury kolejowej na odcinku Zamość – Hrubieszów celem polepszenia m.in. jakości ww. połączenia z Hrubieszowem, co tez poświadcza szczere zainteresowanie jego utrzymaniem. Dla podkreślenia stałości uruchomionego połączenia wspólnie z Wiceprezesem Jarosławem Oniszczukiem dokonaliśmy symbolicznego wręczenia tablicy relacyjnej dyżurnemu ruchu, kolejarzowi z Werbkowic – Panu Dariuszowi Kuterze oraz innym uczestnikom konferencji. Wręczone tablice podkreśliły, że spółka jest zainteresowana podtrzymaniem połączenia kolejowego z Hrubieszowem. Raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierali moje działania na rzecz przywrócenia dalekobieżnego połączenia kolejowego z Hrubieszowem, w szczególności stronie społecznej (która pomimo okresu przedświątecznego tak licznie reprezentowana była na konferencji przez mieszkańców Hrubieszowa i regionu). Serdeczne podziękowania składam także na ręce Wiceprezesa PKP Intercity - Jarosława Oniszczuka za dobrą współpracę z władzami spółki PKP IC, która skutkowała tym, że powołany nowy Zarząd z dniem 10 grudnia 2017 r. uruchomił połączenie kolejowe z Hrubieszowem.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010