Brak zabezpieczenia środków finansowych na realizację tej ważnej inwestycji ( 2010 r. - wydane pozwolenie na budowę, wykup terenów) w trakcie kilkuletnich rządów PO-PSL wywoływał reakcję niezadowolonych mieszkańców miasta, którzy organizowali m.in. protesty mające zwrócić uwagę na konieczność rozpoczęcia robót. Jako wspierający mieszkańców uczestnik ww. protestów, poseł na Sejm RP podnoszący potrzebę budowy obwodnicy, także poprzez wystąpienia sejmowe, interpelacje poselskie, pisma, wielokrotne rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, cieszę się, że rząd Premier B. Szydło w ramach realizacji hasła Prawa i Sprawiedliwości o zrównoważonym rozwoju kraju znalazł 300 mln zł i przeprowadził skutecznie procedurę zatwierdzającą budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Jest to jedna z licznych, kosztownych inwestycji infrastrukturalnych zatwierdzonych i realizowanych za rządów PiS na terenie Polski Wschodniej także na terenie województwa lubelskiego. Opis inwestycji: Jednojezdniowa w etapie I budowy obwodnica, o długości ok. 9,6 km, przebiegać będzie po wschodniej stronie miasta. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 850 powstanie węzeł Tomaszów Północ, a na włączeniu do przebiegu DK17 - węzeł Tomaszów Południe. W obrębie obu węzłów trasa będzie miała docelowy dwujezdniowy przekrój. Przewidziano budowę 9 obiektów inżynierskich: m.in. 300 m estakada w dolinie rzeki Sołokiji oraz inne mosty, wiadukty, przepusty w ciągu projektowanej obwodnicy. Zbudowane zostaną również drogi dojazdowe o łącznej długości 13,8 km przeznaczone do obsługi ruchu lokalnego. Zakończenie budowy obwodnicy zakładane jest na początek 2021 r. ale możliwe jest wcześniejsze zakończenie robót. Goszczący w Tomaszowie Lubelskim Minister A. Adamczyk poinformował, że do 2024r droga S-17 będzie zmodernizowana do samej granicy z Ukrainą. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, mieszkańców miasta oraz uzyskane zostanie lepsze połączenie z przejściem granicznym. Niewątpliwie nastąpi wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów leżących w sąsiedztwie obwodnicy. Dzięki podjętej budowie nowoczesnej infrastruktury drogowej i kolejowej Polska Wschodnia, nasz region zyska szansę na rozwój gospodarczy.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010