28 listopada br. w siedzibie Zamojskiego Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Szczebrzeskiej 69 w Zamościu odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu działań GDDKiA na drogach krajowych przebiegających przez teren województwa lubelskiego z uwzględnieniem obszaru działania Rejonu GDDKiA w Zamościu W konferencji udział wzięli m.in. Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - Stanisław Schodziński, Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami - Krzysztof Zwolan, Kierownik Rejonu Zamość - Kazimierz Kietliński. W trakcie swojego wystąpienia Dyrektor S. Schodziński przedstawił duży zakres wykonanych prac mających na celu skuteczną realizację, przygotowanie wymienionych w załączonej prezentacji GDDKiA inwestycji drogowych na terenie naszego województwa. Dyrektor nadmienił, że wśród zadań, które zostaną zrealizowane znalazły się już podjęta ( poprzez podpisanie umowy z wykonawcą ) budowa Obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego - koszt ponad 290 mln zł oraz w dalszej perspektywie prace na odcinku drogi S17 Piaski – Hrebenne – koszt ponad koszt 4,6 mld. Rząd Prawa i Sprawiedliwości także poprzez realizację wielkich inwestycji drogowych na terenie województwa lubelskiego - konsekwentnie realizuje politykę zrównoważonego rozwoju kraju. Poza dużymi środkami finansowymi przeznaczanymi na inwestycje drogowe z budżetu państwa ( także na tzw schetynówki - drogi gminne i powiatowe zarządzane przez samorząd ) strona rządowa wspiera również działania, których efektem jest m.in. pozyskanie środków unijnych na wykonanie inwestycji drogowych na terenie Polski Wschodniej. Dobrym przykładem jest podpisanie w mojej obecności, w siedzibie CUPT w Warszawie umowy uruchomiającej fundusze na budowę obwodnicy Zamościa, która zostanie wykonana ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dobrze przygotowany i skutecznie wsparty wniosek przyniesie blisko 82 mln zł zewnętrznego dofinansowania na poprawę infrastruktury drogowej miasta Zamościa. Wysokość środków przeznaczanych przez rząd na inwestycje drogowe wykonywane w naszym województwie, także na terenie działania GDDKiA Rejon Zamość systematycznie rośnie. I tak np. na terenie Gminy Zamość w 2015r na ten cel wydatkowano kwotę 604 tys. zł. Z kolei w 2016 r. zainwestowano już 3 mln zł dzięki czemu możliwe było m.in. zrealizowanie inwestycji przebudowy prawie 4 km drogi krajowej DK 74 na odcinku Wielącza - Zawada - Płoskie, wykonano też remont chodnika w msc. Sitaniec. W bieżącym 2017r GDDKiA wykonała prace projektowe w zakresie przebudowy drogi krajowej DK 17 na odcinku z Zamościa do Łabuń 5.5 km (w 2018 r. planowane jest wyłonienie Wykonawcy i rozpoczęcie robót ). Ponadto w miejscowości Płoskie wykonano lewoskręt na Mokre - do drogi powiatowej wraz z przebudową dwóch zatok autobusowych – koszt inwestycji 1 mln 300 tys. Serdecznie dziękuję inżynierom i innym pracownikom GDDKiA za dotychczasową, dobrą pracę, w tym Z-cy Dyrektora Oddziału K. Zwolanowi, z którym ostatnio współpracowałem m.in. na rzecz przeforsowania w Ministerstwie Cyfryzacji i Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa ostatecznego zakresu inwestycji na terenie Gminy Zamość.

http://www.zamojska.pl/kat-154,a,1703,podsumowanie-dzialan-gddkia-na-drogach-krajowych-w.html,a,1703,podsumowanie-dzialan-gddkia-na-drogach-krajowych-w.html

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010