Poseł na Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej                                  

                                                                           Warszawa, dnia 16 grudnia 2010r.

 

 

                                                                  Pan

                                                                  Cezary Grabarczyk

                                                                  Minister Infrastruktury

 

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

         Budowa drogi ekspresowej S – 17 ma zasadnicze znaczenie dla komunikacji województwa lubelskiego z Warszawą, ma również ogromne znaczenie dla wewnętrznej spójności regionu.

         W obowiązującym nadal „Programie budowy dróg krajowych w latach                            2008 – 2012”, popartym uchwałą Rady Ministrów Nr 163/2007 w poz. od 65 do 68 ujęte są odcinki budowy tej drogi.

         Problem w tym, że nic z tego harmonogramu nie zostało zrealizowane.

         Na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury pojawił się nowy „Program … na lata 2010 – 2015”. O dziwo, co nas bardzo niepokoi, droga ekspresowa S – 17 została wpisana w załączniku 1a, czyli na liście zadań priorytetowych, których realizacja pozbawiona jest szans rozpoczęcia do 2013 roku.

 

Panie Ministrze,

 

         Oczekujemy i apelujemy o wpisanie drogi ekspresowej S – 17 do załączniku              nr 1, a tym samym o wywiązanie się zdeklarowanej wielokrotnie obietnicy.

         W formie konsultacji społecznej wyrażamy sprzeciw dalszemu przesuwaniu terminu inwestycji.

 

 

Z poważaniem

 

Posłowie Ziemi Lubelskiej 

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010