Przedstawiony, zmieniony przez obecny rząd PO-PSL Program budowy dróg i autostrad na lata 2011-2015 wzbudził gorącą debatę publiczną. Ogólnopolskie i lokalne media, poprzez liczne artykuły okazywały m.in. społeczny protest wobec faktu wykreślania z w/w programu licznych planowych inwestycji drogowych. Informowały o szkodliwości tych decyzji dla jakości życia mieszkańców całego kraju, w tym również w naszego regionu.  Protest w tej sprawie podnieśli przedsiębiorcy, a także samorządowcy zaniepokojeni brakiem realizacji wielu istotnych inwestycji infrastrukturalnych.

W przedmiotowej sprawie, do wiadomości posła Sławomira Zawiślaka, wpłynęło pismo Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego, Pana Wojciecha Żukowskiego i Starosty Powiatu Tomaszowskiego, Pana Jana Kowalczyka adresowane do Ministra Infrastruktury, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, z apelem o przywrócenie terminu budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Mając na uwadze wagę zgłoszonego problemu dla mieszkańców naszego regionu, a także licznych podróżnych korzystających z przejścia granicznego w Hrebennem, dnia 4 stycznia 2011r. poseł Sławomir Zawiślak złożył na ręce Ministra Infrastruktury zapytanie poselskie w sprawie budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Wobec niekorzystnej odpowiedzi na w/w zapytanie poselskie ze strony Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pana Radosława Stępnia poseł Sławomir Zawiślak zadeklarował w/w samorządowcom, że będzie prowadził kolejne działania poselskie w celu pozytywnego rozwiązania, słusznie podniesionych oczekiwań społecznych. Takie działanie jest  uzasadnione tym bardziej, że ta ważna inwestycja drogowa posiada bardzo dobrze przygotowaną dokumentację techniczną.  

W załączeniu dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy. 

Czytaj więcej->

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010