Na zaproszenie Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” poseł Sławomir Zawiślak,  dnia 7 lutego 2011r. uczestniczył w Wojewódzkiej Debacie o Edukacji- sala konferencyjna Zarządu Regionu w Lublinie, ul. Królewska 3.

Na debatę przybyło blisko sto osób, uczestników dyskusji. Wśród nich byli obecni parlamentarzyści Lubelszczyzny: oprócz posła Zawiślaka w debacie wziął udział poseł Lech Sprawka, obecny był reprezentant  Zarządu Województwa Lubelskiego Pan T. Pękalski, Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie, Pan Krzysztof  Babisz, Przewodniczący SKOiW  NSZZ „Solidarność”, Pan Ryszard Proksa, a także przedstawiciele organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli  i pracowników oświaty w tym ZNP oraz dyrektorzy i nauczyciele z różnych typów szkół i placówek oświatowych z terenu województwa lubelskiego. 

Celem debaty było przekazanie opinii środowiska oświatowego Lubelszczyzny na temat skutków dotychczasowych zmian w systemie edukacji w Polsce i próba odpowiedzi na pytanie, czy kontynuowanie przez obecny rząd szeroko zakrojonych reform znanych pod roboczym tytułem „Konsolidacja zasobów oświaty w Polsce (realizacji tego pomysłu służy m.in. projekt ustawy o jakości edukacji ) rzeczywiście przyniesie wymierne efekty w postaci poprawy jakości kształcenia.

            Debatę rozpoczęła Przewodnicząca  RSOiW NSZZ „Solidarność”, Pani Teresa Misiuk, dokonując jednocześnie ogólnego podsumowania dotychczasowych zmian  i podkreślając, że często przy ich projektowaniu nie były i nie są uwzględnianie opinie osób najbardziej kompetentnych, praktyków– dyrektorów szkół, nauczycieli oraz, że główna odpowiedzialność za polską oświatę zrzucana jest na samorządy.

            Dyskusja w której -głos zabrał także poseł Zawiślak- skupiona była przede wszystkim na dwu podstawowych problemach: 

1.Skutkach dotychczasowych  zmian w systemie edukacji dokonanych w okresie ostatnich trzech lat m.in. w zakresie:

  • zmian w ustawie o systemie oświaty – rozszerzenie zadań JST,
  • zmian w ustawie Karta Nauczyciela – art. 42,
  • zmian w rozporządzeniach MEN – zmiany w podstawie programowej, sprawowaniu opieki psychologiczno – pedagogicznej.

2.Szans i zagrożeń dla polskiej oświaty w kontekście planowanych przez rząd szeroko zakrojonych reform znanych pod roboczym tytułem „Konsolidacja zasobów oświaty w Polsce”.

Należy podkreślić, iż w ocenie środowiska nauczycieli i pedagogów uczestniczących w wojewódzkiej debacie o edukacji zmiany oraz decyzje podejmowane przez obecny resort edukacji destabilizują pracę szkół i placówek oświatowych, zwiększają biurokrację, nadmiernie obciążają samorządy i nie przekładają się na wymierne korzyści dla ucznia.

Wnioski i uwagi sformułowane w trakcie dyskusji zostaną przekazane Minister Edukacji Narodowej, Pani Katarzynie Hall. Poseł Zawiślak liczy na kontynuację współpracy ze  wszystkimi środowiskami zainteresowanymi sytuacją i rozwojem polskiej oświaty.

W załączeniu linki do interpelacji poselskich posła Sławomira Zawiślaka w spr. sytuacji w polskiej oświacie.

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/7785168d871df5ebc1257848004f8449?OpenDocument

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/ff331efb8ceecbe141257817004e0329?OpenDocument

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/48ce19d693de03b641257817004e0318?OpenDocument

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/25bb74bcef753385c1257785004a8ff6?OpenDocument

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/25bb74bcef753385c1257785004a8ff6?OpenDocument

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/2b47afa571bbdfcbc12577840047cf15?OpenDocument

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/d13095c0b05ba01ec1257742004a331f?OpenDocument

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/3f1272ee0dc6d70bc1257742004a32a3?OpenDocument

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/6ca3b96dca066d8dc12576e4004ee32d?OpenDocument

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/99f8b08e0f2d4cd9c12576d6004fd048?OpenDocument

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/3d3a044e5772fe71c12576b80045f65f?OpenDocument

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/98830d59e87ef54ec12576b80045f645?OpenDocument

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/e0d0c18972aee2a0c12576b80045f63b?OpenDocument

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/00861ad09d974439c1257694004d4de0?OpenDocument

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/8e19db3c26e588f7c1257682004b5c99?OpenDocument

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/6d8a6e6c1e59a315c125766d00443621?OpenDocument

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/ddd1c8888f1117d1c125764e00498746?OpenDocument

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/06a15c50fbd077f3c125763800364bf3?OpenDocument

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/28687dcb84848f3bc125762b00454e80?OpenDocument

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/86099d0975f63cb9412574f700508d07?OpenDocument

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/911d7bf9724f84e7c12574f20038dae4?OpenDocument

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/b26cacc2f14f4faec12574cd003a3594?OpenDocument

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/90eb182f6aa2d3ebc12574c10043bd28?OpenDocument

 

 

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010