W związku z faktem otrzymania od pracowników oraz  przedstawicieli załogi w radzie nadzorczej PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu wniosku o podjęcie interwencji w sprawie zatrzymania planów wniesienia udziałów zamojskiej spółki do PKP Cargo i ich prywatyzacji, dnia 27.09.2010r. poseł Sławomir Zawiślak wspólnie z posłem Wojciechem Żukowskim skierowali do Ministra Infrastruktury zapytanie poselskie w w/w sprawie. 

            W odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie Podsekretarz Stanu, Pan Juliusz Engelhardt wskazał m.in., iż nie została jeszcze podjęta decyzja o połączeniu tych dwóch spółek kolejowych, a opracowany w Ministerstwie Infrastruktury projekt ˝Programu działań dla rozwoju transportu kolejowego do roku 2015˝, który w sierpniu i we wrześniu 2010 r. był przedmiotem konsultacji społecznych, uwzględnia, że określenie ostatecznego modelu prywatyzacji spółki PKP LHS sp. z o.o. nastąpi po dokonaniu szczegółowych analiz.

       Swoje wątpliwości co do korzyści z ewentualnego połączenia w/w spółek poseł Sławomir Zawiślak wskazywał również w  trakcie spotkań z decyzyjnymi środowiskami. Z kolei w liście otwartym do Prezydenta Miasta Zamościa Marcina Zamoyskiego, zwracał uwagę na zagrożenie oraz apelował do samorządu Miasta Zamościa o podjęcie działań w tym zakresie.  

W związku ze stałym zainteresowaniem losami zagrożonej zamojskiej spółki kolejowej, poseł Zawiślak dnia 7 stycznia br. przedłożył do Ministra Infrastruktury kolejną interpelację poselską  tym razem podnosząc wątpliwości prawne dotyczące próby włączenia PKP LHS sp. z o.o. do  PKP Cargo.

            W odpowiedzi na w/w interpelację Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pan Andrzej Massel poinformował, iż na chwilę obecną nie ma planów wniesienia udziałów PKP LHS Sp. z o.o. do PKP Cargo. Informacja  ta napawa optymizmem, choć należy pamiętać o stałym  monitorowaniu sytuacji, aby nie uległo zmianie stanowisko MI. Dlatego też poseł Sławomir Zawiślak deklaruje swoją gotowość włączenia się do w/w działań i liczy na dalszą owocną współpracę z załogą spółki. Wspólnym celem jest zachowanie miejsc pracy i dotychczasowej, samodzielnej struktury organizacyjnej spółki PKP LHS Sp. z o.o. w Zamościu, która przynosi zyski nie tylko dla Skarbu Państwa, ale także jest bardzo ważna dla rozwoju gospodarczego miasta Zamościa  i Zamojszczyzny.

       Efektem zaangażowania w sprawę zamojskiej spółki kolejowej są podziękowania dla posła otrzymane od: Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego PKP LHS  Sp. z o.o., Pana Zbigniewa  Tracichleba i Przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników PKP LHS sp. z o.o. Pani Alfredy Wrzyszcz.

Czytaj dalej->

Czytaj dalej->

 

 

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010