W związku ze skierowanym wnioskiem o podjęcie interwencji w kwestii planów władz samorządowych mających na celu zmianę statusu Szkoły Podstawowej w Wywłoczce funkcjonującej w w/w miejscowości, poseł Sławomir Zawiślak dnia 4 lutego 2011r. skierował do Burmistrza Zwierzyńca, Pana Jana Skiby  stosowne pismo interwencyjne.

Zgodnie z przekazanymi posłowi opiniami mieszkańców realizacja planów władz Miasta i Gminy Zwierzyniec zburzy funkcjonujący dotychczas, wysoki poziom edukacji  dzieci uczących się w tej stosunkowo nowoczesnej pod względem infrastrukturalnym szkole.

W przedmiotowym piśmie poseł Sławomir Zawiślak wskazał m.in na fakt, iż dotychczasowa praca poselska, w tym odbyte spotkania i przeprowadzone rozmowy z przedstawicielami środowiska nauczycielskiego oraz rodzicami, jednoznacznie wskazują, iż to właśnie stosunkowo niewielkie placówki oświatowe najlepiej i najwłaściwiej wdrażają proces edukacji i wychowania dzieci.

Podniósł również fakt, iż mieszkańcy w/w miejscowości obawiają się,  po ewentualnie przeprowadzonej zmianie statusu szkoły w Wywłoczce może później dojść do całkowitej jej likwidacji. Według nich nawet stosunkowo duża, siedemdziesięcioosobowa liczba uczniów jest dodatkowym argumentem za pozostawieniem szkoły w obecnym kształcie  organizacyjnym.         

W/w pismo poseł przesłał również do wiadomości Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Zwierzyniec, Pana Andrzeja Budzyńskiego. W piśmie przewodnim  wyraził  nadzieję, iż ostateczna decyzja Rady poprzedzona będzie ponowną wnikliwą analizą sytuacji szkolnictwa  i będzie miała na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców Gminy Zwierzyniec, ponieważ w opinii nie tylko rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły w Wywłoczce sytuacja finansowa ich samorządu nie powinna być reperowana kosztem edukacji dzieci.

            W załączeniu pismo ilustrujące podjętą przez posła Sławomira Zawiślaka interwencję w przedmiotowej sprawie.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010