13 kwietnia br. na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, procedowany był poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin ( druk 3603 ). Projekt ten został złożony do Sejmu przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości, a wśród nich także przez Posła Sławomira Zawiślaka. Właśnie Poseł Zawiślak, jako wnioskodawca, przedstawiał podstawowe założenia projektu podczas w/w posiedzenia Komisji.

            Projekt zakłada zmianę ustępu 3 w art. 23 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian roślin. Dzisiejsze brzmienie ustawy zakłada, iż  posiadacz gruntów rolnych o powierzchni do 10 ha może używać materiału ze zbioru odmiany chronionej wyłącznym prawem, będącej odmianą roślin, o których mowa w ust. 2 pkt 1 tego artykułu, tj. pszenicy zwyczajnej, żyta, jęczmienia, pszenżyta, owsa, kukurydzy, rzepaku ozimego, ziemniaka, jako materiału siewnego bez konieczności uiszczania opłaty na rzecz hodowcy. Projektowana regulacja zakłada zwiększenie powierzchni gruntów rolnych do 25 ha.

Poseł Sławomir Zawiślak, w imieniu wnioskodawców argumentował, iż obecna sytuacja, w której polscy rolnicy są zmuszeni do uiszczania opłaty hodowcom za możliwość używania własnego materiału siewnego, o ile ich grunty rolne przekraczają powierzchnię 10 ha, szczególnie w obliczu kryzysu na polskiej wsi, wymaga zmiany. Dlatego powiększenie powierzchni gruntów rolnych, na których można dokonywać zasiewu, do 25 ha, pozwoli na skorzystanie z ulgi zdecydowanie większej ilości rolników i tym samym umożliwi im zaoszczędzenie dosyć pokaźnych kwot, które będą mogły być przeznaczone na inne palące potrzeby. Proponowana zmiana jest szczególnie potrzebna właśnie teraz, w dobie kryzysu gospodarczego, szczególnie dotkliwie odczuwanego na polskiej wsi. Poseł Zawiślak podkreślał, że w obecnej, niezwykle trudnej sytuacji rolników polskich, każda ulga, która obniża koszty produkcji rolnej, jest bardzo potrzebna. 

Argumentacja Posła Sławomira Zawiślaka okazała się na tyle skuteczna że pomimo  negatywnej opinii rządu oraz wielu posłów rządzącej koalicji PO-PSL, komisja postanowiła o dalszych pracach nad tym projektem i powołała specjalną podkomisję, która podejmie szczegółowe prace w tym zakresie. W skład komisji weszło 3 posłów PO, 1 z Lewicy, 1 z PSL a także 2 z Pi S ( K. Jurgiel i S. Zawiślak).

Poseł Sławomir Zawiślak wyraża nadzieję, że prace podkomisji będę szybkie i że wkrótce Sejm RP  być może także wolą koalicji rządzącej uchwali ustawę PiS, która będzie odpowiedzią na potrzeby polskich rolników, zwłaszcza tych, którzy gospodarują na areale do 25 ha.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010