BPSZ 0272/34/11 nr 1                                                                                                   Zamość dn.17.06.2011r

 

                                                                                              Szanowna Pani

                                                                                              Teresa Królikowska

                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                              PKS Wschód S.A.

 

            Z dużą satysfakcją przyjąłem majową decyzję Zarządu Województwa Lubelskiego, potwierdzoną stosowną uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego w dniu 30 maja br., o przekazaniu spółce PKS Wschód SA kwoty 2,5 mln zł. Satysfakcja wynika z faktu, że środki te – co podkreślał Marszałek Jacek Sobczak podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa – mają zasilić docelowo i w krótkim czasie budżet PKS Zamość sp. z o.o. Pozwoliłoby to zamojskiemu przewoźnikowi spłacić najważniejsze długi, co w efekcie  odsunęłoby groźbę likwidacji firmy.

            Niestety, pomimo tej decyzji, żadne środki finansowe nadal nie trafiły do PKS Zamość sp. z o.o, a minęło już blisko 20 dni. Czas jest tutaj ważny, bowiem sytuacja zamojskiego PKS jest bardzo zła i wymaga natychmiastowego działania. Co więcej, zbliżają się przetargi na przewóz dzieci do szkół, w których PKS Zamość sp. z o.o mogłoby wystartować, pod warunkiem spłaty należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Sprawa jest niezwykle ważna, bowiem wpływy z przewozu dzieci do szkół mogą wynosić aż 40% budżetu firmy.

            Jasne jest zatem to, że: po pierwsze, bez obiecanych przez Zarząd Województwa środków finansowych, PKS Zamość sp. z o.o w najbliższych tygodniach może stracić ok. 40% swoich potencjalnych dochodów, możliwych do pozyskania w okresie najbliższego roku szkolnego; po drugie, brak obiecanych przez Zarząd Województwa środków finansowych wykluczy w krótkim czasie zamojski PKS z rynku, co spowoduje spadek konkurencji na rynku, niezwykle niekorzystny dla odbiorców usług, czyli pasażerów; po trzecie, bez obiecanych przez Zarząd Województwa środków finansowych PKS Zamość sp. z o.o.                        w krótkim czasie czeka likwidacja.

            Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę Panią Prezes o ustosunkowanie się do treści niniejszego pisma oraz udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy kwota 2,5 mln zł wpłynęła już na konto PKS Wschód S.A.?
  2. Kiedy i w jaki sposób zadeklarowana firmie kwota  zostanie przekazana dla PKS Zamość sp. z o.o.?
  3. Czy planowane jest połączenie obydwu spółek, tj. PKS Wschód i PKS Zamość sp. z o.o.? Jeżeli tak, to w jakiej formie i w jakim czasie połączenie to miałoby nastąpić?
  4. Czy Zarząd PKS Wschód SA zamierza przystąpić do przetargów na przewóz dzieci do szkół na terenie obecnej działalności transportowej PKS Zamość sp. z o.o.?

Z uwagi na pilny charakter sprawy uprzejmie proszę Panią Prezes o w miarę możliwości szybką odpowiedź.

 

 

Z poważaniem

Sławomir Zawiślak

 

 

Do wiadomości:

  1. Pan Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010