BPSZ 0272/34/11 nr 2                                                                                          Zamość dn.17.06.20011r.

 

                                                                                  Szanowny Pan

                                                                                  Arkadiusz Bratkowski

                                                                                  Przewodniczący Sejmiku

                                                                                  Województwa Lubelskiego

 

            Zamojska spółka PKS, przejęta przez Samorząd Województwa – przeżywa dramatyczne trudności finansowe, które w krótkim czasie mogą doprowadzić do jej likwidacji. Tym samym pracę stracić może ok. 100 osób, ale co więcej, zniknie z rynku przewozów pasażerskich jeden z najważniejszych podmiotów, co spowoduje spadek konkurencji na rynku, zwiększenie cen i spadek jakości przewozów – wszystko to stanie się udziałem odbiorców usług transportowych, czyli pasażerów z Zamojszczyzny.            

Z tym większą nadzieją przyjąłem majową decyzję Zarządu Województwa Lubelskiego, potwierdzoną stosowną uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 maja br., o przekazaniu spółce PKS Wschód SA kwoty 2,5 mln zł. Satysfakcja wynika z faktu, że środki te – co podkreślał Marszałek Jacek Sobczak podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa, a w ślad za tym również lokalne media – są „naznaczone” i mają zasilić docelowo i w krótkim czasie budżet PKS Zamość. Pozwoliłoby to zamojskiemu przewoźnikowi na spłatę najważniejszych długów i doprowadzenie do sytuacji, która nie będzie grozić likwidacją firmy.

            Niestety, pomimo tej decyzji, wedle posiadanej przeze mnie wiedzy, żadne środki finansowe nadal nie trafiły do PKS Zamość, a minęło już blisko 20 dni. Rodzi się pytanie zasadnicze: dlaczego decyzja Zarządu Województwa, potwierdzona uchwałą Sejmiku Województwa nie jest wykonywana? Czy szkopuł tkwi w procedurach, czy też jednak w wadliwości samej decyzji?

            Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Marszałek Jacek Sobczak emocjonalnie wyliczał decyzje Zarządu Województwa i środki podejmowane w celu ratowania zamojskiego PKS – wycofanie wniosku o upadłość, próba sprzedaży dworca autobusowego w Zamościu, próba porozumienia z samorządami Zamojszczyzny i stworzenia PKS „Roztocze”, a w końcu konsolidacja PKS Wschód i PKS Zamość. Ten ostatni krok, zdaniem Marszałka Sobczaka, doprowadził do tego, że PKS Wschód działa w stosunku do PKS Zamość „jak właściciel”, tzn. że PKS Zamość „jest pod protektoratem PKS Wschód”.

            Problem w tym, że jakoś ten protektorat nie działa, albo jego działanie zostało obliczone na zupełnie inne cele. Tego na razie jeszcze nie wiemy. Jakkolwiek by nie było to jednak trudno wytłumaczyć sytuację braku zasilenia PKS Zamość obiecaną kwotą 2,5 mln zł.

            Te dwadzieścia dni bezskutecznego oczekiwania na pomoc, jakie dzielą nas od ostatniej sesji Sejmiku Województwa, przybliża wszystkich zainteresowanych losem zamojskiego PKS do tezy, iż sama uchwała podjęta na ostatniej sesji jest wadliwa. Dlaczego bowiem środków w wysokości 2,5 mln zł nie przekazano bezpośrednio do PKS Zamość, tylko do PKS Wschód, które obejmuje jakimś bliżej nieokreślonym „protektoratem” naszą zamojską spółkę? Czy nie jest to przypadkiem kombinacja obliczona na ostateczną likwidację PKS Zamość i przejęcie naszego rynku przez innych przewoźników (w tym naszego „protektora”)?

            Przyszłość i byt PKS Zamość sp. z o.o. jest przedmiotem mojej troski, którą przekazywałem Panu Przewodniczącemu również w niedawnym, majowym piśmie w tej sprawie. Podejmowałem także próbę przekonania władz Miasta Zamość do zakupienia dworca autobusowego PKS w Zamościu. Wraz z moimi kolegami z Zarządu PiS w Okręgu nr 7 aktywnie uczestniczymy w debacie, jaka w sprawie PKS na Lubelszczyźnie toczy się już od pewnego czasu. Liczę, że przyszłość PKS Zamość żywo interesuje także Pana Przewodniczącego.

            Mając na uwadze powyższe, a w szczególności fakt, iż jest Pan mieszkańcem Zamojszczyzny i prominentnym reprezentantem naszego regionu w Sejmiku Województwa, członkiem ugrupowania rządzącego od kilku lat naszym województwem, uprzejmie proszę Pana Przewodniczącego o ustosunkowanie się do treści niniejszego pisma i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy kwota 2,5 mln zł ostatecznie wpłynie jeszcze w tym miesiącu do PKS Zamość?
  2. Czy prowadzi Pan rozmowy z Zarządem Województwa Lubelskiego zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy zamojskiemu PKS?
  3. Jakie działania podjął Pan, jako Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, a jednocześnie mieszkaniec Zamojszczyzny, w celu doprowadzenia do skutecznego wykonania uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zgodnie z deklarowaną wolą jej projektodawców, czyli Zarządu Województwa Lubelskiego?

Z uwagi na pilny charakter sprawy uprzejmie proszę Pana Przewodniczącego o w miarę możliwości szybką odpowiedź.

 

Z poważaniem

Sławomir Zawiślak

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010