Jeszcze przed eskalacją protestu do Biura Poselskiego Posła Sławomira Zawiślaka zgłosili się pierwsi rolnicy, którym Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o. zalegają z płatnością za dostarczony rzepak. W ramach udzielonej pomocy pracownicy Biura przygotowali dla rolników odpowiednie pozwy w postępowaniu nakazowym.

W czwartek Poseł Sławomir Zawiślak spotkał się z rolnikami na blokadzie drogi krajowej w Bodaczowie. Poseł przedstawił rolnikom prawne możliwości działania, a także zadeklarował wsparcie rolników odpowiednim pismem do Prokuratury – pismo takie Poseł wystosował już do Prokuratora Okręgowego. Poseł zadeklarował także poruszenie tej sprawy podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której jest członkiem.

Odpowiadając na oczekiwania protestujących Poseł udał się wraz z delegacją rolników do  siedziby Zarządu Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie, celem podjęcia negocjacji z władzami spółki. Niestety, pracownicy ochrony poinformowali, że  nieobecni są członkowie Zarządu, ani inni pracownicy, którzy mogliby udzielić wiążących informacji na temat możliwości uregulowania zaległości wobec rolników.

W odpowiedzi na wniosek uczestników protestu na stronie internetowej www.slawomirzawislak.pl zamieszczone zostały wzory pozwów dla rolników, którzy zdecydowani są wystąpić przeciwko Zakładom Tłuszczowym w Bodaczowie Sp. z o.o na drogę sądową.

Poseł Sławomir Zawiślak wyraża jednocześnie nadzieję, że środki nacisku podejmowane przede wszystkim przez samych rolników, a także wsparcie Posła, skłonią Zarząd Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie Sp. Z o.o. do dobrowolnego regulowania należności wobec rolników, przez co cały spór zostanie zakończony, z korzyścią dla obu jego stron. Poseł wyraża także nadzieję, że trudności finansowe Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie Sp. z o.o. mają charakter przejściowy i wkrótce zakład, działający w branży tak ważnej dla rolnictwa Zamojszczyzny, na nowo podejmie normalną pracę.

Niestety problem braku terminowych płatności dla plantatorów rzepaku, kontrahentów Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie, nie jest odosobniony. W ostatnim czasie tego typu sytuacje są na tyle częste, również w stosunku do producentów innych płodów rolnych i hodowców zwierząt, że stały się przedmiotem Dezyderatu nr 23, przyjętego przez sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 24.2.2011 na wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości, w tym Posła Sławomira Zawiślaka.

Czytaj->

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010