Poseł Sławomir Zawiślak podjął interwencję w sprawie zgłaszanych przez rolników Zamojszczyzny przypadków unieważniania decyzji o płatnościach bezpośrednich za rok 2009. Konsekwencją tych decyzji będzie wydanie niebawem decyzji o przyznaniu płatności w pomniejszonej wysokości i obowiązek zwrotu przez rolników środków, które zdaniem ARiMR, zostały nadpłacone.
Poseł skierował wystąpienie do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Lublinie, a także do Kierowników Biur Powiatowych ARiMR, w których zadaje pytanie m.in. o przyczynę unieważniania decyzji. Poseł przypomina także, iż już wiosną tego roku , zaraz po otrzymaniu pierwszych sygnałów, interpelował w tej sprawie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Według wstępnych szacunków problem, wynikający z faktu, iż pracownicy ARiMR szacowali wielkość użytków rolnych zgłaszanych do dopłat bez uwzględnienia zdjęć satelitarnych (niekorzystnych dla rolników), może dotyczyć nawet  tysięcy rolników z terenu byłego województwa zamojskiego. O efektach interwencji będziemy informować na bieżąco.  

Linki do interpelacji

Interpelacja nr 22250 

Interpelacja nr 21645 

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010