Uprzejmie informuję, iż wskutek interwencji podjętej przez posła Sławomira Zawiślaka Minister Obrony Narodowej zdecydował o utworzeniu w Zamościu Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Projekt utworzenia WOG w Zamościu zainicjowany został już na przełomie 2010 i 2011 r. Jak wynikało jednak z przekazanych posłowi relacji realizacja tego projektu została wstrzymana.

            Niezwłocznie po otrzymaniu tych informacji Poseł Zawiślak wystosował w dniu 15 września br. pismo interwencyjne do Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka. Następnego dnia, tj. 16 września br., Poseł spotkał się z Ministrem Siemoniakiem w siedzibie MON. Podczas spotkania szczegółowo omówiono zarówno sam projekt utworzenia WOG w Zamościu, jak i problemy z jego realizacją. Poseł zarekomendował raz jeszcze Panu Ministrowi Zamojski Garnizon i miasto Zamość, jako właściwą siedzibę dla tej placówki wojskowej.

            Efektem w/w pisma i spotkania jest odpowiedź z Ministerstwa Obrony Narodowej, w której Poseł Zawiślak został poinformowany, iż Minister Obrony Narodowej podpisał Decyzję Nr Z-83/Org./Pl w sprawie zmian organizacyjnych i etatowych w stacjonarnym systemie zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP (w tym sformowania WOG Zamość).

            Informuję ponadto, iż Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu zajmować się będzie obsługą ok. 40  instytucji wojskowych oraz jednostek bojowych stacjonujących na Lubelszczyźnie. Docelowo w WOG Zamość oraz filiach w Lublinie, Hrubieszowie i Chełmie, zatrudnionych ma być ok. 300 pracowników cywilnych i kilkudziesięciu pracowników wojskowych, w tym utworzony zostanie w Zamościu sztab WOG i powołany zostanie jego dowódca.

            Należy jednocześnie wskazać, iż decyzja o utworzeniu WOG w Zamościu ma bardzo duże znaczenie nie tylko dla rynku pracy, poprzez utworzenie kilkuset etatów, z których większość będzie do obsadzenia w Zamościu, ale również dla stabilizacji sytuacji istniejącej jednostki wojskowej w Zamościu, której byt jeszcze tak niedawno był przecież zagrożony.

Poseł Zawiślak apeluje do wszystkich przyjaciół Wojska Polskiego o wspieranie funkcjonowania jednostek funkcjonujących na terenie Lubelszczyzny. Na terenie Zamościa kolejnym zadaniem jest realizacja  inwestycji zabezpieczającej bazę garażową dla sprzętu wojskowego, będącego na wyposażeniu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

                                                                                                                                                                         (-) Dariusz Górny

                                                                                                                                                                         Dyrektor Biura Poselskiego

                                                                                                                                                                         Posła Sławomira Zawiślaka

skanowanie0136
skanowanie0136

Pobierz galerię

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010