Do Biura Poselskiego Posła Sławomira Zawiślaka dotarły niepokojące informacje w sprawie pogarszającej się sytuacji pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu w Biłgoraju.

            Z informacji przekazywanych przez lokalne media wynikało, iż zakres obowiązków pełnionych na dyżurach przy obłożeniu 40-45 pacjentów i składzie 2-3 pracujących pielęgniarek jest niewystarczający. Pracownicy szpitala publicznie apelowali do Dyrekcji o zwiększenie obsady w oddziałach, ze względu na ryzyko niewystarczającej opieki medycznej dla pacjentów, co w konsekwencji może powodować zagrożenie dla życia pacjentów. Kiedy jedna z pielęgniarek próbowała interweniować w tej sprawie w prokuraturze i Inspekcji Pracy następnego dnia została oddelegowana do ZOL oddalonego ok. 20 km od miejsca zamieszkania.

            W dniu 27 kwietnia br. poseł Sławomir Zawiślak skierował do Minister Zdrowia Pani Ewy Kopacz zapytanie poselskie w sprawie standardów dotyczących liczby zatrudnionych pielęgniarek w oddziale szpitalnym, na przykładzie Szpitala w Biłgoraju. Poseł chciał się dowiedzieć, jakie są standardy, jeżeli chodzi o ilość zatrudnionych pielęgniarek, a także czy obłożenie 2-3 pielęgniarkami ok. 45 pacjentów spełnia te standardy. 

            Kolejną interwencją posła, mającą na celu utrzymanie dobrych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego, było wystosowanie pisma do Pana Mariana Tokarskiego, Starosty Biłgorajskiego w sprawie likwidacji SPZOZ, w sprawie którego toczyło się postępowanie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, ze względu na podważenie decyzji w w/w sprawie przez związki zawodowe. Starosta podziękował posłowi za zaangażowanie w sprawy służby zdrowia w regionie.

            W załączeniu dokumenty ilustrujące działania posła Sławomira Zawiślaka w przedmiotowej sprawie.

Czytaj->

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010