Problem wcześniejszego przechodzenia na emeryturę osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze był przedmiotem kilkumiesięcznych negocjacji prowadzonych przez partnerów społecznych z rządem w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

 

 

         Zdaniem Posła Sławomira Zawiślaka emerytury pomostowe nie mogą mieć charakteru wygasającego. Według Posła ustawa powinna objąć wszystkich tych pracowników, którzy zarówno przed wejściem w życie reformy systemu emerytalnego, jak i w chwili obecnej wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Poseł twierdzi, że proponowane przez rząd rozwiązania za skutkują tym, że spośród obecnych 300 zawodów uprawnienia branżowe zachowa tylko jedna piąta.

         Przedstawiciele pracowników uważają za krzywdzące, iż w projekcie ustawy nie zaproponowano choćby pośredniego rozwiązania, jakim mogłyby być objęte osoby, które pracowały i pracują w szkodliwych dla zdrowia warunkach w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązujących. Podkreślają, że wbrew zapowiedziom rządu czynniki zdrowotne nie stały się elementem decydującym o prawie do emerytury pomostowej.

         W związku z powyższym Poseł Sławomir Zawiślak wystosował do Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pani Jolanty Fedak interpelację poselską w/w sprawie.

         W odpowiedzi Pani Minister Fedak stwierdziła, iż dialog prowadzony przez Trójstronną Komisję z rządem prowadzony był w sposób bardzo rzetelny i był nakierowany na osiągnięcie jak najszerszego porozumienia z partnerami społecznymi w zakresie rozwiązań, które powinny się znaleźć w ustawie o emeryturach pomostowych.

         W sytuacji jednak, w której stało się oczywiste, że nie są już możliwe jakiekolwiek dalsze uzgodnienia w ramach Trójstronnej Komisji, rząd podjął decyzję o skierowaniu projektu ustawy o emeryturach pomostowych do parlamentu.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010