Samorządowcy miasta i powiatu  Parczew, na czele ze Starostą Parczewskim, Panem Waldemarem Wezgrajem zwrócili się o pomoc do Pana Posła Sławomira Zawiślaka, w sprawie zatrzymania planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości działań restrukturyzacyjnych  mających zakończyć się m.in likwidacją Prokuratury Rejonowej w Parczewie.

             Zdaniem w/w likwidacja istniejącej blisko 37 lat jednostki wymiaru sprawiedliwości, może przynieść niekorzystne skutki powodujące wzrost przestępczości i zmniejszenia się bezpieczeństwa mieszkańców w regionie, na którym znajdują się liczne ośrodki wypoczynkowo-rekreacyjne oraz przejście graniczne z Republiką Białorusi w Sławatyczach. Zaniepokojeni w/w planami samorządowcy podnieśli swoją wolę wspierania tak potrzebnych instytucji wymiaru sprawiedliwości. I tak np. Gmina Parczew w 2004r.przeprowadziła gruntowny remont  budynek omawianej instytucji i przekazała go nieodpłatnie w trwały zarząd Prokuraturze w Parczewie wraz z  nieruchomością o powierzchni 228,3m2 oraz 13 metrowym budynkiem garażowym.

Mając na uwadze powyższe potrzeby spoleczne, Poseł Sławomir Zawiślak postanowił podjąć interwencję w sprawie. Dnia 19 kwietnia 2011r. skierował pismo do Ministra Sprawiedliwości, Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.

 Z odpowiedzi udzielonej przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Wrony wynika m.in., iż Prokurator Generalny, koordynujący pracą Zespołu do oceny zasadności dalszego funkcjonowania ośrodków zamiejscowych prokuratur okręgowych i rejonowych, jednostek szczebla rejonowego, które na obszarze swojej właściwości nie posiadają siedziby sądu rejonowego, nie wydał opinii czy rekomendacji w kontekście likwidacji Prokuratury w Parczewie.

Poseł pozostaje w kontakcie z władzami Powiatu Parczewskiego i Miasta Parczew, deklarując swoją gotowość do dalszych interwencji w razie planów podejmowania niekorzystnych decyzji wobec władz i mieszkańców miasta Parczewa i regionu.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010