BPSZ 0272/22/11 nr 6                                                                                                                Zamość, dnia 24.10.2011r.

 

                                                                       Szanowny Pan

                                                                       Jacek Paszkiewicz

                                                                       Prezes

                                                                      Narodowego Funduszu Zdrowia


         Zgodnie z decyzją Pana Prezesa z blisko 600 mln zł rezerwy Narodowego Funduszu Zdrowia aż 535 mln zł ma przypaść województwu mazowieckiemu, zaś pozostałe środki otrzymają województwa pomorskie (41 mln zł) i śląskie (15 mln zł). Inne województwa, w tym województwo lubelskie, nie otrzymają natomiast ani złotówki.
Pragnę przypomnieć, że rząd PO-PSL zapowiadał, iż pieniądze na służbę zdrowia będą rozdzielane sprawiedliwie i tak, aby wspomóc najuboższe regiony, gdzie ludzi nie stać na korzystanie z prywatnych placówek leczniczych. Niestety, podział rezerwy NFZ zaprzecza tym obietnicom – środki z rezerwy NFZ trafią do najbogatszych regionów w Polsce.

       Pragnę również przypomnieć, że do tej pory nie zostały uregulowane przez NFZ milionowe zobowiązania wobec placówek służby zdrowia z terenu województwa lubelskiego z tytułu tzw. "nadwykonań". Dyrektorzy tych placówek byli słusznie przekonani, że te zaległości zostaną spłacone przez NFZ może właśnie z rezerwy. Niestety, jak się okazuje, niestety na tę chwilę są to niespełnione nadzieje.

            Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę Pana Prezesa o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. W oparciu, o jakie kryteria podzielono środki z rezerwy NFZ tylko na trzy województwa, w tym przede wszystkim dla województwa mazowieckiego?
  2. Dlaczego NFZ nie zwraca uwagi na szczególne potrzeby najbiedniejszych regionów, w tym również województwa lubelskiego?
  3. Z jakich źródeł i kiedy uregulowane zostaną zaległości z tytułu „nadwykonań” wobec placówek służby zdrowia z terenu województwa lubelskiego?
  4. Czy decyzja o niesprawiedliwym „trójpodziale” środków z rezerwy NFZ jest już ostateczna? Czy jednak województwo lubelskie może liczyć na część pieniędzy z rezerwy?

           Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na w/w pytania w terminie ustawowym 14 dni od dnia otrzymania przez Pana Prezesa niniejszego pisma.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010