Sławomir Zawiślak

Poseł na Sejm RP                                                                                                         Warszawa, 17.11.2011r.

Klub Parlamentarny PiS

 

 

                                                                                                 Szanowny Pan

                                                                                                Jan Vincent-Rostowski

                                                                                                Minister Finansów

                                  

Zapytanie poselskie

w sprawie planów likwidacji Oddziału Celnego w Biłgoraju

 

 

            Ostatnie doniesienia medialne -potwierdzone zgłoszeniem mi problemu przez lokalnych przedsiębiorców- wskazują na zamiar likwidacji z początkiem przyszłego roku Oddziału Celnego w Biłgoraju, co miałoby wpisywać się w całość zmian struktury organizacyjnej Urzędu Celnego w Zamościu.

            Odział Celny w Biłgoraju funkcjonuje od 1994 roku. Zakres jego działalności obejmuje procedury celne takie jak: dopuszczenie do obrotu, tranzyt, skład celny, uszlachetnianie czynne, przetwarzanie pod kontrolą celną, odprawa czasowa, uszlachetnianie bierne, a także zgłaszanie do procedury wywozu towarów, co do których składany jest wniosek o refundację wywozową.

            Dzięki istnieniu Oddziału Celnego w Biłgoraju firmy oraz mieszkańcy, szczególnie z terenu powiatu biłgorajskiego i janowskiego, mogą także bez problemu załatwić wszelkie formalności związane m.in. z nabyciem wewnątrzwspólnotowym i importem samochodów osobowych. W tej chwili procedura w tym zakresie trwa krótko i nie wymaga wyjazdu do oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów Zamościa czy Lublina.

           Obszar działania Oddziału Celnego w Biłgoraju to teren stosunkowo dużej aktywności gospodarczej. Potwierdza to najniższy odsetek zarejestrowanych osób bezrobotnych pośród powiatów Zamojszczyzny oraz liczna obecność -obok aktywnie funkcjonującego średniego biznesu – dużych podmiotów gospodarczych m.in BRW, Ambra, Pol-scone czy Model Opakowania.

          Liczni przedsiębiorcy są zaskoczeni i zaniepokojeni pomysłem likwidacji OC w Biłgoraju przedłożonym im w formie pisemnej przez Naczelnika Urzędu Celnego w Zamościu. Słusznie wskazują, iż w przypadku ewentualnej realizacji powyższych planów będą zmuszeni do ponoszenia dodatkowych, niemałych kosztów oraz może wystąpić wydłużenie czasu załatwiania spraw. Zauważają słusznie, że niewielkie koszty administracyjne funkcjonowania Oddziału w Biłgoraju w przypadku planowanego przeniesienia 5 jego pracowników do pracy w innych jednostkach wcale nie poprawią sytuacji ekonomicznej służby celnej na tym terenie. Chodzi przecież o niewielkie kwoty, które wobec częściowego zwrotu pracownikom kosztów dojazdu do nowego miejsca pracy nie przyniosą zauważalnego zysku, a straty gospodarcze firm będą zapewne znacznie większe.

           Jako parlamentarzysta interesujący się stale funkcjonowaniem służby celnej, podnoszący w trakcie swojej dotychczasowej pracy parlamentarnej także potrzeby tej służby na terenie Zamojszczyzny, zauważam argumenty dotyczące potrzeby zmian w pracy Izb Celnych. Ważna jest możliwość przechodzenia przez firmy na elektroniczną formę zgłoszeń celnych, oraz  procedury uproszczone. Niekiedy m.in. z w/w powodu w przypadku niektórych obszarów kraju podnosi się problem małej ilości odpraw.

Mając jednak na uwadze potrzeby tak podmiotów gospodarczych z terenu działania Oddziału Celnego w Biłgoraju, jak i potrzeby Izby Celnej w Białej Podlaskiej , uprzejmie proszę Pana Ministra o zauważenie społecznych argumentów i zaniechanie likwidacji Oddziału Celnego w Biłgoraju oraz  odpowiedź na następujące pytania:

1.Czy rzeczywiście planowana jest, w ramach reorganizacji, likwidacja Oddziału Celnego w Biłgoraju i jakimi względami jest ona podyktowana?

2. Czy wobec dużego obciążenia pracą funkcjonariuszy Izby Celnej w Białej Podlaskiej, także Urzędu Celnego w Zamościu i wynikającej z tego konieczności pozyskania pracowników, nie rozważa Pan Minister możliwości zwiększenia etatów tej służby na tym terenie?

3. Czy zgadza się Pan z poglądem, że przeniesienie 5 pracowników Oddziału Celnego w Biłgoraju do pracy w innych jednostkach wcale nie poprawi sytuacji w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej, która wedle moich informacji, z uwagi na duże przeciążenie pracą, potrzebuje około 300 nowych etatów?

3. Jakie są inne przewidywane zmiany reorganizacyjne dotychczasowej struktury celnej na terenie działania Izby Celnej w Białej Podlaskiej, w tym szczególnie Zamojszczyzny?

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010