Sławomir Zawiślak

Poseł na Sejm RP                                                                                                           Warszawa, 18.11.2011r.

Klub Parlamentarny PiS

 

                                                                                              Szanowny Pan

                                                                                              Bartosz Arłukowicz

                                                                                              Minister Zdrowia

Interpelacja

w sprawie podziału rezerwy NFZ i płatności za nadwykonania

           

Zgodnie z decyzją Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z blisko 600 mln zł rezerwy Narodowego Funduszu Zdrowia aż 535 mln zł ma przypaść województwu mazowieckiemu, zaś pozostałe środki otrzymają województwa pomorskie (41 mln zł)  i śląskie (15 mln zł). Inne województwa, w tym województwo lubelskie, nie otrzymają natomiast ani złotówki. Pragnę przypomnieć, że rząd PO-PSL zapowiadał, iż pieniądze na służbę zdrowia będą rozdzielane sprawiedliwie i tak, aby wspomóc najuboższe regiony, gdzie ludzi nie stać na korzystanie z prywatnych placówek leczniczych. Niestety, podział rezerwy NFZ zaprzecza tym obietnicom – środki z rezerwy NFZ trafią do najbogatszych regionów w Polsce.

            Pragnę również przypomnieć, że do tej pory nie zostały uregulowane przez NFZ milionowe zobowiązania wobec placówek służby zdrowia z terenu województwa lubelskiego z tytułu tzw. "nadwykonań". Dyrektorzy tych placówek byli słusznie przekonani, że te zaległości zostaną spłacone przez NFZ może właśnie z rezerwy. Niestety, jak się okazuje, na tę chwilę są to niespełnione nadzieje.

            W sprawie niniejszej skierowałem pod koniec października pismo interwencyjne do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. W odpowiedzi, jaką otrzymałem, zostałem poinformowany, że środki z rezerwy zostały przydzielone tym województwom, które wykazują „najniższą dynamikę środków” w planie finansowym NFZ na 2012 rok. Co do zaległości NFZ za „nadwykonania” Prezes NFZ stwierdził, iż fundusz wypłacił środki zgodnie z umowami zawartymi z placówkami służby zdrowia, co zdaje się oznaczać, że za nadwykonania już raczej nie zapłaci.

            Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy owa „dynamika środków” w planie finansowym na 2012 rok jest wystarczającym powodem dla przyznania niemal całej rezerwy NFZ dla województwa mazowieckiego, skoro i tak to właśnie województwo otrzymuje największe środki  z NFZ, a mieszkańcy tego województwa mają znacznie lepszą opiekę zdrowotną niż mieszkańcy uboższych regionów, takich jak województwo lubelskie?
  2. Czy decyzja o tak niesprawiedliwym podziale rezerwy NFZ jest ostateczna?
  3. Proszę o informację na temat wysokości kontraktów w poszczególnych województwach wg kwoty umów zawartych w styczniu 2009 i 2010 r.?
  4. Proszę o informację, czy w ciągu 2009 i 2010 r. były zmieniane wysokości kontraktów w poszczególnych województwach? Jeśli tak, to proszę o informację, jakie to były zmiany;

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010