W związku z informacjami przekazywanymi do Biura Poselskiego przez przedsiębiorców i mieszkańców powiatu biłgorajskiego, a dotyczącymi możliwości likwidacji Oddziału Celnego w Biłgoraju, informujemy, że poseł Sławomir Zawiślak podjął interwencję w tej sprawie.

Po uzyskaniu w/w informacji poseł skierował na ostatnim posiedzeniu Sejmu (17 listopada 2011r.) do Ministra Finansów Jana Vincenta-Rostowskiego, jako zwierzchnika Służby Celnej, stosowne zapytanie poselskie. Poseł przesłał je także do Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz Naczelnika Urzędu Celnego w Zamościu.

W skierowanych pismach do przedstawicieli Służby Celnej poseł podkreślił gotowość do podjęcia wspólnych działań zmierzających do poprawy sytuacji Służby Celnej, przeciążonej ilością zadań oraz innymi problemami.

Ewentualną likwidacją Oddziału Celnego w Biłgoraju są szczególnie zaniepokojeni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Biłgoraju i powiecie biłgorajskim. Skutkiem zaplanowanej likwidacji Oddziału Celnego w Biłgoraju może być konieczność udania się do Zamościa czy Lublina, aby tam załatwić formalności celne. Będzie to powodować ponoszenie dodatkowych kosztów finansowych.

Informujemy ponadto, iż poseł Zawiślak w ubiegłą niedzielę spotkał się w Biłgoraju z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami agencji celnych. W czasie spotkania uzgodniono podjęcie wspólnych działań. Poseł zadeklarował, że będzie podejmował kolejne interwencje w sprawach dotyczących problemów mieszkańców Biłgoraja i powiatu biłgorajskiego.  

Warto dodać, że, będąc jeszcze posłem V i VI kadencji, Sławomir Zawiślak był stale zainteresowany funkcjonowaniem, jak i zabezpieczeniem potrzeb Służby Celnej województwa lubelskiego, w tym także Urzędu Celnego w Zamościu.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010