BPSZ 0272/71/11 nr  1                                                                                                                                                              Zamość, dnia 21.11.2011r.

 

                                                                                                                                                  Szanowny Pan

                                                                                                                                                  Mirosław Krawczak

                                                                                                                                                 Naczelnik Urzędu Celnego

                                                                                                                                                w Zamościu

 

         W załączeniu przesyłam zapytanie poselskie w sprawie planów likwidacji Oddziału Celnego w Biłgoraju, jakie dnia 17.11.2011r. skierowałem do Ministra Finansów Pana Jana Vincenta-Rostowskiego.

Pragnę jednocześnie podkreślić, iż w podejmowanych działaniach jeszcze jako poseł na Sejm V i VI kadencji zawsze byłem zainteresowany funkcjonowaniem, jak i zabezpieczeniem potrzeb Służby Celnej także z terenu działania Urzędu Celnego w Zamościu.

Deklaruję chęć podjęcia wspólnych działań zmierzających do poprawy sytuacji kierowanej przez Pana instytucji, przeciążonej ilością zadań oraz innymi ogólnymi problemami.

Proszę o opinię na temat możliwości utrzymania Oddziału Celnego w Biłgoraju, a także przedstawienie aktualnych trudności w działalności Służby Celnej.

                                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                                        (-) Sławomir Zawiślak

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010