Jednym z ważnych priorytetów pracy prowadzonej przez posła Sławomira Zawiślaka jest moblilizowanie wojewódzkich władz samorządowych w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia dostępu do publicznego transportu drogowego dla mieszkańców naszego regionu. Pokłosiem uczestnictwa posła w XV Sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego, w czasie którego przedstawienił swoje stanowisko w punkcie obrad dotyczącym informacji o sytuacji PKS-u, podległego samorządowi naszego województwa oraz informacji członka Zarządu Woj. Lubelskiego Pana Jacka Sobczaka w zakresie możliwości utworzenia PKS Roztocze, jest pismo, jakie skierował do Marszałka Województwa Lubelskiego.

BPSZ 0272/28/11 nr  25                                                                                                                                                  Zamość, dnia 09.12.2011r.

 

 

                                                                       Szanowny Pan

                                                                       Krzysztof Hetman

                                                                       Marszałek Województwa Lubelskiego

 

 

 

 

            Zwracam się do Pana Marszałka z wnioskiem o podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do zażegnania konfliktu pomiędzy Prezesem Zarządu PKS Zamość Sp. z o.o. z pracownikami. Konflikt ten, w mojej ocenie, wywołany został działaniami Prezesa Andrzeja Sokoła, które nie służą rozwojowi firmy.

            W trakcie spotkań, jakie odbyłem z przedstawicielami załogi, moi rozmówcy sformułowali następujące zarzuty w stosunku do poczynań Prezesa Sokoła:

  1. Brak sprzedaży biletów miesięcznych w miesiącu październiku, co spowodowało znaczne straty dla PKS Zamość
  2. Nakazywanie kierowcom nieuzasadnionego powrotu do bazy, podczas gdy praktyka dotychczasowa była taka, że np. kierowca ze Szczebrzeszyna parkował autobus w miejscu zamieszkania, by następnego ranka rozpocząć kurs do Zamościa – nieuzasadnione, zdaniem kierowców, zjazdy do bazy spowodowały wykonanie ogółem ok. 40 tys. km, co stanowi znaczny i nieuzasadniony koszt dla PKS Zamość
  3. Brak odpowiedniej polityki marketingowej, co skutkuje brakiem zamówień na kursy dodatkowe – np. każdego roku szkoły i parafie wynajmowały od 20 do 30 autobusów na pielgrzymkę maturzystów do Częstochowy; w tym roku wynajęty został tylko jeden autobus
  4. Zawieszenie rentownych kursów, takich jak Szczebrzeszyn-Zamość, z których dochód wynosił średnio ok. 3 zł za 1 km
  5. Zatrudnianie na pół etatu dodatkowych pracowników do opieki nad dziećmi w autobusach, podczas gdy pracę tę mogliby bez przeszkód wykonywać dotychczasowi pracownicy (np. kierowcy), którym Prezes Sokół zaproponował skandaliczne warunki płacowe, w efekcie czego umowy dużej części z nich ulegną rozwiązaniu z końcem tego roku
  6. Utrudnianie działań związkom zawodowym, poprzez niewpuszczanie na teren zakładu ich przewodniczących, którzy znajdują się na przymusowych urlopach
  7. Brak zakupu paliwa do stacji znajdującej się na terenie bazy PKS Zamość, co skutkowało koniecznością zakupu paliwa przez PKS na innych stacjach w cenie wyższej o średnio 30-40 groszy za 1 litr – sytuacja taka miała miejsce od 13 kwietnia do 22 października
  8. Wykorzystywanie mało pojemnych busów na trasie do Katowic, podczas gdy zwłaszcza w weekendy chętnych do skorzystania z komunikacji PKS jest znacznie więcej aniżeli miejsc w busach
  9. Brak realizacji obowiązków wynikających z ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych – brak przekazania środków w ramach odpisów na rachunek ZFŚS

 

Moi rozmówcy podkreślają, że załoga i związki zawodowe skłonni są do daleko idących kompromisów i wyrzeczeń w ramach pomocy dla firmy. Takie wyrzeczenia są zresztą znane w historii PKS Zamość – przed kilkoma laty załoga zrezygnowała z „13-ki”, by wspomóc PKS w zakupie nowego autobusu. Pracownicy podkreślają jednak także, że wyrzeczenia te są możliwe tylko wówczas, gdy Prezes Zarządu PKS Zamość będzie osobą wiarygodną i faktycznym partnerem. Zarówno moi rozmówcy, jak i ja osobiście wierzymy, że działania Pana Marszałka, o podjęcie których niniejszym wnoszę, doprowadzą do takiej właśnie sytuacji.

Związki zawodowe działające w PKS Zamość z umiarkowanym optymizmem przyjmują zapowiedzi stworzenia na bazie PKS z terenu byłego województwa zamojskiego nowej spółki pod nazwą „PKS ROZTOCZE”. Plany powołania takiej spółki zakomunikował Pan Jacek Sobczak, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, podczas XV sesji Sejmiku Województwa w dniu 28 listopada 2011 r., w której po raz kolejny brałem udział w ramach mojej aktywności na rzecz transportu publicznego na terenie województwa lubelskiego, w tym na rzecz przyszłości PKS Zamość. Informację taką związkowcy otrzymali także podczas niedawnego spotkania z Panem Jackiem Sobczakiem w Urzędzie Marszałkowskim.

Z uwagi na fakt, iż już niejednokrotnie zapowiedzi działań wygłaszane przez niektórych przedstawicieli władz naszego województwa nie znalazły swego potwierdzenia w rzeczywistości, uprzejmie proszę Pana Marszałka o potwierdzenie planów powołania PKS Roztocze, a także przedstawienie harmonogramu działań, jakie Zarząd Województwa będzie podejmował w tym kierunku.   

Uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do treści niniejszego pisma w terminie ustawowym 14  dni od daty jego otrzymania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: Pismo z dn. 0912.2011r. Związków Zawodowych działających                     w PKS Zamość.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010