Zamość, 20 grudnia 2011 r.

 

                                                                                  Szanowny Pan

                                                                                  Krzysztof Hetman

                                                                                  Marszałek Województwa Lubelskiego

 

            Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach swoich zadań statutowych ma zapewnić sprawne funkcjonowanie transportu publicznego na terenie swojego działania.

Sygnatariusze niniejszego pisma, kierując się troską o przyszłość tego transportu na terenie byłego województwa zamojskiego, występują do Pana Marszałka z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających w kierunku utworzenia PKS ROZTOCZE, nowej spółki PKS, stworzonej na bazie PKS Zamość Sp. z.o.o  oraz  na bazie majątku i kadry będących dziś częścią PKS Wschód Sp. z o.o. jednostek PKS w Tomaszowie Lubelskim i w Hrubieszowie. W naszym przekonaniu racjonalnym rozwiązaniem byłoby włączenie do PKS ROZTOCZE także PKS Biłgoraj Sp. z o.o., o ile postępowanie prywatyzacyjne tej spółki nie jest dziś już zbyt daleko zaawansowane.

            Informacje o planach utworzenia PKS ROZTOCZE pojawiały się już od dłuższego czasu, a ostatnio zostały przekazane przez Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Pana Jacka Sobczaka podczas listopadowej sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Traktując poważnie wypowiedź Pana Marszałka Sobczaka wyrażamy nadzieję, że plany te zostaną zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie.

            Jesteśmy przekonani, że utworzenie PKS ROZTOCZE jest jedyną szansą na zaprowadzenie ładu w transporcie publicznym na terenie byłego województwa zamojskiego, a także pozwoli na spokojny rozwój połączonych jednostek poprzez racjonalne wykorzystanie ich majątku, sprzętu i doświadczenia załóg.

            Dobrze działający przewoźnik publiczny jest potrzebny naszym powiatom. Transport prywatny nie zapewnia obsługi wszystkich linii i realizacji wszystkich zadań, jakie Samorządowi Województwa powierzył ustawodawca. Transport prywatny, w znacznej swej części, nie respektuje także uprawnień osób starszych i niepełnosprawnych do przejazdów ulgowych – co wykazane zostało wieloma interwencjami poselskimi jednego z sygnatariuszy niniejszego pisma.

            Mając na uwadze powyższe uprzejmie prosimy Pana Marszałka o rzetelne przedstawienie harmonogramu konkretnych działań zmierzających do utworzenia spółki PKS ROZTOCZE i wskazania przybliżonej daty rozpoczęcia działalności przez ten nowy podmiot.    

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010