Zamość, dnia 30 grudnia br.

 

                                                                              Komunikat prasowy

             Uprzejmie informuję, iż m.in. z inicjatywy posła Sławomira Zawiślaka podjęta została kolejna interwencja mająca na celu zabezpieczenie dla mieszkańców Zamojszczyzny, przez władze Samorządu Województwa Lubelskiego, możliwości korzystania z publicznego transportu samochodowego.

            W ramach pracy poselskiej poseł Sławomir Zawiślak 28 listopada br. uczestniczył w kolejnej Sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego, której jednym z tematów był transport publiczny. Pokłosiem udziału posła w w/w sesji, w czasie której  przedstawił swoje stanowisko w punkcie obrad dotyczącym informacji o sytuacji PKS-ów, podległych samorządowi naszego województwa oraz informacji członka Zarządu Woj. Lubelskiego Pana Jacka Sobczaka w zakresie możliwości utworzenia PKS Roztocze, jest oświadczenie z dnia 20 grudnia br. skierowane do Marszałka Województwa Lubelskiego. Poseł prezentował treść wniosku m.in. w czasie w spotkania dotyczącego problemów i perspektyw kolei na Zamojszczyźnie, które odbyło się dnia 20 grudnia br. w Zamościu, sesji powiatu zamojskiego (27 grudnia ), sesji powiatu hrubieszowskiego (28 grudnia), sesji Rady Miasta Zamość (29 grudnia). Informację o w/w wniosku poseł przekazywał wcześniej parlamentarzystom naszego regionu, występował także z propozycją jego wsparcia do samorządowców z terenu Zamojszczyzny.

            Pod petycją podpisali się:

-Parlamentarzyści- poseł Sławomir Zawiślak, poseł Mariusz Grad, senator Jerzy Chróścikowski,

Radni- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zamościu-Ireneusz Godzisz, Włodzimierz Hawrot- radny Rady Miejskiej w Zamościu, Dariusz Zagdański-radny Rady Miejskiej w Zamościu, Krzysztof Gałaszkiewicz-radny Rady Powiatu Zamojskiego, Andrzej Olborski-radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Artur Banach- radny Sejmiku Województwa Lubelskiego; członkowie związków zawodowych działających w PKS w Zamościu-Witold Hadło, Mirosław Mielniczek; Marek Walewander-Przewodniczący NSZZ „Solidarność”  Oddział w Zamościu. 

          Sygnatariusze listu liczą na wsparcie i podjęcie przez władze samorządowe Województwa Lubelskiego jak najszybszych, skutecznych działań, w celu  utworzenia PKS Roztocze. Dla skutecznego zrealizowania przedmiotowego projektu wg w/w niezwykle pomocne byłoby jego wsparcie przez samorządy lokalne z terenu byłego województwa zamojskiego. 

                                                                                                              (-)Dariusz Górny

                                                                                                             Dyrektor Biura Poselskiego

                                                                                                             Posła Sławomira Zawiślaka  

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010