BPSZ 0272/75/11  nr  2                                                                                                             Zamość, dnia 27.12.2011r.

 

 

                                                                       Szanowny Pan

                                                                       Krzysztof Hetman

                                                                       Marszałek Województwa Lubelskiego

 

        Pragnę wyrazić swoje zaniepokojenie zgłaszanymi mi planami oddzielenia dworca autobusowego  w Tomaszowie Lubelskim od  Oddziału Tomaszów Lubelski i włączenia go do Spółki „Lubelskie Dworce” Sp. z o.o.  w  Lublinie.

       Jako poseł na Sejm RP aktywnie działający na rzecz zabezpieczenia funkcjonowania transportu publicznego dla dobra mieszkańców naszego regionu, obserwujący z  uwagą  działania władz samorządowych Województwa Lubelskiego w temacie zarządzania spółkami PKS przejętymi w październiku 2010 roku od Skarbu Państwa, pragnę stwierdzić, iż jestem  zaskoczony w/w planami. Gdyby przekazane mi informacje się sprawdziły, byłyby one sprzeczne ze stanowiskiem członka Zarządu Województwa Pana Jacka Sobczaka wygłoszonym w tej kwestii w czasie listopadowej sesji sejmiku Województwa Lubelskiego. Wśród wymienionych dworców, które miały być przekazane do tworzonej Spółki  „Lubelskie Dworce” nie było dworca w Tomaszowie Lubelskim,

       Potwierdzają to także, przekazane mi informacje, iż w wypowiedziach publicznych prezentowanych na antenie TVP Lublin członek Zarządu Pan Jacek Sobczak wskazywał, iż spółka „Lubelskie Dworce” jest spółką celową tworzoną, w celu rozwiązania problemu dworca PKS w Lublinie.

     Podejmuję głos w w/w sprawie na pisemny wniosek pracowników PKS Wschód Oddział w Tomaszowie Lubelskim. W/w podkreślają, iż po raz kolejny wypracowany przez lata majątek może być ze stratą oddany we władanie innej spółki. Wg moich interesantów pierwszym przykładem tego rodzaju działań była sprzedaż bazy towarowej przy ulicy Rolniczej w Tomaszowie Lubelskim i przekazanie większości środków uzyskanych z tego tytułu do spółki PKS „Wschód” w Lublinie.

     Podzielam opinie nie tylko załogi, mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego oraz powiatu tomaszowskiego ale także pisemne stanowisko w sprawie planów oddzielenia dworca przesłane Panu Marszałkowi przez Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego. Jak podnoszą pracownicy PKS „Wschód” Oddział w Tomaszowie Lubelskim ostatecznym rezultatem tego rodzaju działań może być nawet ogłoszenie upadłości w/w spółki.

      Zdaniem wielu znawców tematu realizowany natomiast być powinien- wygłoszony w czasie w/w sesji przez Pana Jacka Sobczaka- projekt utworzenia na bazie jednostek PKS z Tomaszowa Lubelskiego, Hrubieszowa, Zamościa a być może i Biłgoraja nowego podmiotu o nazwie PKS Roztocze.

     W związku z powyższym, wydaje się zasadnym, iż nowy podmiot powinien być tworzony na bazie posiadanego w obecnej chwili majątku spółek i Oddziałów PKS, które mają wejść w skład PKS Roztocze. Nie powinno się go pozbawiać na starcie niezbędnego majątku potrzebnego do sprawnego działania.

     W obecnej strukturze organizacyjnej PKS Tomaszów Lubelski, jako Oddział PKS Wschód, posiada dworzec autobusowy zlokalizowany przy głównej arterii komunikacyjnej Tomaszowa Lubelskiego. Dworzec ten, jak i dworzec w Zamościu mogą być dla nowo tworzącego się PKS Roztocze szansą na dynamiczny rozwój spółki.

     Zwracam się do Pana Marszałka z wnioskiem o wyjaśnienie przedstawionego mi problemu, ewentualnie o podjęcie działań na rzecz pozostawienia dworca w Tomaszowie Lubelskim w strukturze majątkowej Oddziału PKS Tomaszów Lubelski.

 

                                                                                       Z poważaniem

                                                                                     Sławomir Zawiślak

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010