Zamość, 26 stycznia 2012r.

 

                                                                      

                                                                                 Komunikat prasowy

 

Uprzejmie informuję, iż dnia 10 stycznia br. poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak zgłosił poprawkę do projektu ustawy budżetowej na 2012 rok, z przeznaczeniem na budowę Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Populacyjnych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (przygotowanie docelowej dokumentacji branżowej, nadzór inwestorski oraz wykonanie części prac budowlano-konstrukcyjnych) na kwotę 10 mln zł.  

Pod w/w poprawką, oprócz parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z terenu Lubelszczyzny podpisali się m.in.: Prezes PiS Jarosław Kaczyński, Wiceprezes PiS poseł Adam Lipiński, Wiceprezes PiS poseł Beata Szydło, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak, Wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, poseł Joachim Brudziński, poseł Kazimierz M. Ujazdowski, poseł Bolesław Piecha, poseł Jarosław Zieliński, poseł Krzysztof Jurgiel, poseł Stanisław Ożóg, poseł Jacek Sasin.

Inicjatywa zgłoszenia przedmiotowej poprawki wskazuje jak istotnym aspektem w pracy posła Sławomira Zawiślaka są sprawy dotyczące zapewnienia możliwości bezpłatnego dostępu do placówek służby zdrowia, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla mieszkańców naszego regionu.

Warto w tym kontekście przypomnieć, ostatnio podjęte, interwencje posła w sprawach dotyczących służby zdrowia, m.in. braku uregulowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia należności za tzw. nadwykonania za lata 2009-2010 wobec placówek służby zdrowia z terenu województwa lubelskiego oraz niesprawiedliwej decyzji Prezesa NFZ o przekazaniu blisko 600 mln zł z rezerwy Narodowego Funduszu Zdrowia dla jednostek zdrowia tylko trzech województw, z pominięciem województwa lubelskiego.

Informuję ponadto, iż poseł Sławomir Zawiślak podpisał się także pod innymi poprawkami dotyczącymi województwa lubelskiego m.in.: z przeznaczeniem środków na budowę międzynarodowego przejścia granicznego w Zbereżu z Ukrainą, modernizację linii kolejowej nr 7 Warszawa-Dorohusk.

Poseł będzie popierał każdą poprawkę, ważną dla rozwoju naszego regionu, zgłoszoną przez posłów z innych ugrupowań politycznych.

Po dzisiejszych obradach sejmowej Komisji Finansów Publicznych, jutro w/w poprawki zostaną poddane pod głosowanie Wysokiej Izby.

Poseł Sławomir Zawiślak ma nadzieję, iż część z tych poprawek uzyska także poparcie posłów z innych ugrupowań politycznych, wobec niekorzystnych działań, koalicyjnego rządu PO-PSL zasłaniającego się kryzysem gospodarczym, które powstrzymują realizację wielu ważnych inwestycji istotnych dla rozwoju naszego kraju, w tym naszego regionu. Tę negatywną tendencję potwierdza także sprzeciw znacznej części społeczeństwa, w tym także samorządowców, wobec przyjętych ustaw czy innych niekorzystnych decyzji, działań rządu. 

                                                                             Z poważaniem

                                                                            (-)Dariusz Górny

                                                                             Dyrektor Biura Poselskiego

                                                                             Posła Sławomira Zawiślaka  

 

*W załączeniu: Kopia poprawki do projektu ustawy budżetowej na 2012 rok z przeznaczeniem na budowę Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Populacyjnych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

 

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010