Zamość, 26 stycznia 2012r.

           STARANIA O POZYSKANIE FUNDUSZY NA BUDOWĘ PRZEJŚCIA GRANICZNEGO ZBEREŻE
NA TERENIE POWIATU WŁODAWSKIEGO.

Komunikat prasowy

Uprzejmie informuję, iż dnia 10 stycznia br. poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak zgłosił poprawkę do projektu ustawy budżetowej na 2012 rok, z przeznaczeniem na  budowę międzynarodowego przejścia granicznego w Zbereżu z Ukrainą na kwotę 5 mln zł.  

Pod w/w poprawką, oprócz parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z terenu Lubelszczyzny podpisali się m.in.: Prezes PiS Jarosław Kaczyński, Wiceprezes PiS poseł Adam Lipiński, Wiceprezes PiS poseł Beata Szydło, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak, Wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, poseł Joachim Brudziński, poseł Kazimierz M. Ujazdowski, poseł Jarosław Zieliński, poseł Krzysztof Jurgiel, poseł Stanisław Ożóg, poseł Jacek Sasin.

W/w poprawka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego kraju zainteresowanych m.in. rozwijaniem kontaktów gospodarczych, w tym m.in. mieszkańców byłego województwa chełmskiego. Jej realizacja umożliwiłaby zintensyfikowanie rozwoju turystycznego i społeczno-gospodarczego regionów przygranicznych Polski i Ukrainy.

Poseł Zawiślak poparł również zabezpieczenie środków na poprawki dotyczące m.in. modernizacji linii kolejowej nr 7 Warszawa-Dorohusk, modernizacji na chełmskim odcinku, drogi S-12, dotacji celowej dla samorządu Województwa Lubelskiego na zakup szynobusów,    budowy Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Populacyjnych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, 

Poseł będzie popierał każdą poprawkę, ważną dla rozwoju naszego regionu, zgłoszoną przez posłów z innych ugrupowań politycznych.

Po dzisiejszych obradach sejmowej Komisji Finansów Publicznych, jutro w/w poprawki zostaną poddane pod głosowanie Wysokiej Izby.

Poseł Sławomir Zawiślak ma nadzieję, iż część z tych poprawek uzyska także poparcie posłów z innych ugrupowań politycznych, wobec niekorzystnych działań, koalicyjnego rządu PO-PSL zasłaniającego się kryzysem gospodarczym, które powstrzymują realizację wielu ważnych inwestycji istotnych dla rozwoju naszego kraju, w tym naszego regionu. Tę negatywną tendencję potwierdza także sprzeciw znacznej części społeczeństwa, w tym także samorządowców, wobec przyjętych ustaw czy innych niekorzystnych decyzji, działań rządu. 

 

                                                                                     Z poważaniem

                                                                                    (-)Dariusz Górny

                                                                                     Dyrektor Biura Poselskiego

                                                                                      Posła Sławomira Zawiślaka  

 

 

*W załączeniu: Kopia poprawki do projektu ustawy budżetowej na 2012 rok z przeznaczeniem na budowę międzynarodowego przejścia granicznego w Zbereżu z Ukrainą.

 

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010