Zamość, 15 lutego 2012r.

                                                                       Szanowni Państwo

                                                                       Redaktorzy Naczelni

                                                                       Dzienników, Czasopism

                                                                       i Mediów Elektronicznych

                                                                       Lubelszczyzny

 

W związku z przekazywanymi, jeszcze w 2011r., przez rolników naszego regionu informacjami o przypadkach unieważniania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich za 2009r. do gruntów rolnych, uprzejmie informuję o działaniach podjętych w tej sprawie przez posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka.

Mając na uwadze kierowane przez rolników wnioski, poseł przedłożył na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dwie interpelacje poselskie: w sprawie realizacji dopłat bezpośrednich dla rolników w latach 2009 i 2010 oraz ich wysokości na lata 2014-2020 (18.03.2011r.) oraz w sprawie nazbyt rygorystycznego podejścia ARiMR do oceny wypełniania obowiązków przez rolników ubiegających się o pomoc w postaci dopłat, a także spełniania warunków otrzymania pomocy w ramach PROW 2007-2013 (15.04.2011r.).

Ponadto w sierpniu 2011r. skierował także pisma interwencyjne do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Lublinie, a także do Kierowników Biur Powiatowych ARiMR, w których zadawał pytanie m.in. o przyczynę unieważniania decyzji.

            W/w sprawa była stale w zainteresowaniu posła, dlatego też w czasie posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbytego dn. 25 stycznia skierował do Prezesa ARiMR pytania dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji i ustalania kwot nienależnych pobranych płatności za rok 2009 i 2010. 

            Jak wynika z odpowiedzi Zastępcy Prezesa ARiMR Pana Jarosława Wójtowicza „dla 30 934 rolników została stwierdzona nieważność decyzji […] (w województwie lubelskim ok. 4000 rolników)- za 2009r. […] dla 8 536 rolników została stwierdzona nieważność decyzji […] (w województwie lubelskim ok. 700 rolników).

            Szczegółowe informacje dotyczące interwencji posła Sławomira Zawiślaka w przedmiotowej sprawie znajdziecie Państwo w załączniku.

           

 

                                                                                     Z poważaniem

                                                                                     (-)Dariusz Górny

                                                                                     Dyrektor Biura Poselskiego

                                                                                     Posła Sławomira Zawiślaka  

 

 

W załączeniu:

1. Interpelacja w sprawie realizacji dopłat bezpośrednich dla rolników w latach 2009 i 2010 oraz ich wysokości na lata 2014-2020-wraz z odpowiedzią.

2. Interpelacja w sprawie nazbyt rygorystycznego podejścia ARiMR do oceny wypełniania obowiązków przez rolników ubiegających się o pomoc w postaci dopłat, a także spełniania warunków otrzymania pomocy w ramach PROW 2007-2013- wraz z odpowiedzią.

3. Pismo z dnia 05.08.2011r. do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Lublinie.

4. Odpowiedź Zastępcy Prezesa ARiMR na pytania zadane przez posła Sławomira Zawiślaka w czasie posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  


Linki do interpelacji

Interpelacja nr 22250 

Interpelacja nr 21645 

  

 

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010