Uprzejmie informujemy, iż dnia 22 lutego br. poseł Sławomir Zawiślak uczestniczył w sesji Rady Powiatu w Zamościu.

 W czasie swojego wystąpienia powrócił do podjętego jeszcze podczas sesji, która odbyła się w grudniu 2011r. tematu uruchomienia produkcji piwa w Browarze w Zwierzyńcu. Wskazał na skromność  odpowiedzi na zapytanie dotyczące efektów realizacji umowy z nowym inwestorem, kończącej się w kwietniu br. W związku z powyższym, mając na uwadze  niepokojące sygnały podważające realność uruchomienia produkcji,  poseł m.in poprosił o wyjaśnienie , czy w przypadku  niedopełnienia warunków umowy przez inwestora zapisano w niej jakiekolwiek sankcje. Z odpowiedzi Starosty Zamojskiego wynika, że w tej chwili nie wiadomo, kiedy dokładnie zostanie uruchomiona produkcja piwa w Browarze w Zwierzyńcu; jedyną konsekwencją dla dzierżawcy będzie odstąpienie od realizacji, zerwanie umowy.

W czasie sesji poseł zapytał również, czy efektem poparcia przez władze powiatu zamojskiego i Miasta Zamość projektu utworzenia spółki PKS „Roztocze” będzie podjęcie realnych działań na rzecz zabezpieczenia dalszego funkcjonowania PKS na terenie Zamojszczyzny. Przypomniał, że samorządy we współpracy Sejmikiem Województwa Lubelskiego, właścicielem spółek PKS na Lubelszczyźnie mają obowiązek zabezpieczenia mieszkańcom możliwości korzystania z publicznych usług transportowych. Jest to istotne m.in z uwagi na respektowanie przez transport publiczny ustawowych zniżek oraz zabezpieczanie możliwości dojazdu także na kierunkach deficytowych, nieobsługiwanych przez komercyjny transport prywatny. Poseł dodał, że obowiązek zapewnienia transportu publicznego wynika zarówno z przepisów prawa krajowego jak i unijnego. Jednocześnie przywołał skutki likwidacji PKS w Białej Podlaskiej, gdzie obecnie są poważne trudności komunikacyjne w dojeździe do wielu miejscowości.

Poseł podziękował również radnym za solidarne przyjęcie uchwały- zgłoszonej przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - w sprawie protestu z powodu nieprzyznania Radiu Maryja i Telewizji Trwam przez Krajową Radę Radiofonii  i Telewizji należnego miejsca na tzw. multipleksie.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010