List posła Sławomira Zawiślaka skierowany do organizatorów oraz uczestników drugiego spotkania dotyczącego Problemów i perspektyw kolei na Zamojszczyźnie, które odbyło się dn. 28 marca br. w Sali Consulatus Zamojskiego Ratusza.

 

Zamość, dnia 28 marca 2012r.

 

Szanowni Państwo,

            Cieszę się, że spotkanie na temat przyszłości kolei w regionie, które odbyło się 20 grudnia ubiegłego roku, ma swoją kontynuację. Wydarzenie sprzed trzech miesięcy zapisało się w mojej pamięci jako czas pożytecznych rozmów oraz ustaleń. Po raz kolejny wykazały one, iż miasto Zamość i Zamojszczyzna bezwzględnie potrzebują kolei, a zamieszkujący ją ludzie doskonale to rozumieją i potrafią wymóc na swoich reprezentantach potrzebę pracy na rzecz odtworzenia linii kolejowych.

     Bardzo dziękuję Organizatorom za zaproszenie mojej skromnej osoby na to spotkanie. Niestety, jako osoba od zawsze zaangażowana w obronę kolei w regionie, nie mogę być na nim obecny, ponieważ -w dawno ustalonym kalendarzu prac Sejmu – na dzień 28 marca br. przewidziano posiedzenie Sejmu RP. Z tego też powodu serdecznie przepraszam wszystkich za swoją nieobecność, zapewniając jednocześnie o swoim poparciu dla każdej konstruktywnej propozycji, jaka  padnie w trakcie spotkania.

     Wierzę głęboko, iż wypracowane dzisiaj postulaty i pomysły przyczynią się do rozwoju obecnego stanu kolejnictwa na terenie Roztocza. Już teraz, porównując sytuację obecną do tej sprzed roku czy dwóch lat, nie wygląda ona najgorzej. Zgadzam się jednak, że nie należy na tym poprzestawać, ale dążyć do optymalizacji oferty kolejowej. Cieszę się, iż podejmują Państwo tematy całorocznych połączeń Zamojszczyzny z Podkarpaciem oraz Zamościa z Hrubieszowem. Są one bardzo potrzebne naszemu regionowi, a być może na dłuższą metę nawet niezbędne. Kierując się tym poglądem, 29 grudnia 2011roku wystąpiłem do starosty hrubieszowskiego  z pisemną inicjatywą na rzecz uruchomienia pasażerskich połączeń szynobusowych na trasie Zamość-Hrubieszów-Zamość. Dnia 21 lutego br. uczestniczyłem, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, w spotkaniu z udziałem samorządowców z terenu powiatu hrubieszowskiego, na którym dyskutowano zgłoszony projekt.

       Samorządowcy wyrazili zainteresowanie zgłoszoną przez mnie inicjatywą. Podczas dyskusji uzgodniono konieczność przeprowadzenia kolejnych spotkań z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, PKP Polskich Linii Kolejowych Oddział w Lublinie oraz Zakładu Przewozów Regionalnych. Organizacji spotkań podjęło się  Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie. Mając na uwadze wniosek samorządowców, skierowałem stosowne pismo do Dyrektor Zakładu Przewozów Regionalnych Oddział w Lublinie Pani Justyny Mądry.

      Cały czas wierzę, że poprzez szczere zaangażowanie władz miasta Zamościa na rzecz kolei powstaną niebawem ważne dla w/w połączenia przystanki kolejowe przy ulicy Peowiaków i przy ulicy Legionów.

     Myślę, że dzięki wspólnemu wysiłkowi nas wszystkich starania na rzecz kolei  w regionie, szczególnie te mające szansę na realizację – np. szynobusy dla Hrubieszowa -zakończą się sukcesem, na czym skorzysta zarówno miasto Zamość i cały region.

 

                                                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                                                         Sławomir Zawiślak

 

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010