Realizując własny projekt zgodny także ze społecznymi oczekiwaniami mieszkańców Zamościa i regionu, poseł Sławomir Zawiślak podjął się organizacji uroczystości upamiętniających drugą rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, w której zginął Prezydent RP śp. prof. Lech Kaczyński oraz pozostałych 95 osób- ofiar tragicznego lotu. W ramach uroczystości na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu (ul. Królowej Jadwigi 8) odbyła się Spartakiada Dzieci i Młodzieży- Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej pod Honorowym Patronatem Posła Sławomira Zawiślaka.

W wyniku podjętych działań i uzgodnień powołany został Komitet Organizacyjny Spartakiady, w skład którego weszli: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Zamojskiego, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, KS „ Argos Zamość ”, Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki oraz Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki, MKS „ Padwa Zamość”.

Wśród instytucji, które wsparły organizację Spartakiady były: Drukarnia Attyla, Centrum Zdrowia Puls, SKOK Stefczyka, Koło Naukowe Florystów Wydziału Rolniczego w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Restauracja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu.

Poseł Sławomir Zawiślak, jako Patron Honorowy Spartakiady, ufundował puchary, medale i nagrody dla zwycięzców wszystkich konkurencji sportowych.

Zawodnicy za zajęcie I miejsca na każdym dystansie otrzymali medale oraz nagrody książkowe ( Albumy „ Tragedia Katyńska” wyd. Kruk, filmy DVD Bądźmy Razem Smoleńsk 10.04.2010 r. ), za zajęcie I-III miejsca okolicznościowe medale. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od I-go do VI-go dostali dyplomy. Dyplomy za miejsca I-IV otrzymały także drużyny piłkarzy ręcznych i siatkarek. Najlepsze szkoły (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Wyższe) oraz drużyny uczestniczące w rozgrywkach zespołowych (piłka ręczna i piłka siatkowa) za zajęcie I-III miejsca w klasyfikacji zespołowej otrzymały puchary.

Informujemy ponadto, że wszyscy zawodnicy, którzy uczestniczyli w zmaganiach sportowych (biegi i gry zespołowe) dostali dyplomy za udział w Spartakiadzie. Organizatorzy przekazali je zawodnikom i opiekunom.

Nagrody książkowe, medale, puchary, dyplomy wszystkim zwycięzcom poszczególnych konkurencji wręczał Patron Honorowy Spartakiady poseł Sławomir Zawiślak oraz poseł Jacek Sasin.

W Spartakiadzie udział wzięło ponad 400 zawodniczek zawodników reprezentujących ponad 40 szkół z terenu czterech powiatów Zamojszczyzny. Zostało przeprowadzonych 16 konkurencji biegowych oraz rozegrano turnieje piłki ręcznej i siatkowej.

Przed zawodami sportowymi w Kościele Rektoralnym p.w. św. Katarzyny w Zamościu została odprawiona uroczysta Msza św. Uczestniczyli w niej m.in. poseł Jacek Sasin- Zastępca Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, poseł Sławomir Zawiślak, przedstawiciele organizacji społecznych, patriotyczno-niepodległościowych, weterani Armii Krajowej, młodzież, mieszkańcy Zamościa i regionu. Po zakończeniu Mszy św. jej uczestnicy, poczty sztandarowe, przeszli pod Krzyż Katyński, gdzie delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Spartakiady Dzieci i Młodzieży- Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej: dzieciom, młodzieży, studentom za piękną sportową rywalizację. Serdeczne podziękowania za zaangażowanie dla nauczycieli oraz Dyrekcji szkół oraz wszystkich w/w współorganizatorów. Mediom dziękujemy za przekazywanie opinii publicznej informacji o w/w zawodach sportowych.

Poseł S. Zawiślak ma nadzieję, że Spartakiada stanie się przedsięwzięciem cyklicznym – stałym punktem w kalendarzu wydarzeń sportowych w Zamościu i zaprasza na przyszłoroczną jej edycję.

                                                                                                                                                               Zamość, dnia 11.04.2012r

 

 

                                                                      Szanowni Państwo

                                                                       Redaktorzy Naczelni

                                                                       Dzienników, Czasopism

                                                                       i Mediów Elektronicznych

                                                                       Zamojszczyzny

 

 

Uprzejmie informujemy, iż dnia 11 kwietnia 2012r. (środa) na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu (ul. Królowej Jadwigi 8) odbyła się Spartakiada Dzieci i Młodzieży- Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej pod Honorowym Patronatem Posła Sławomira Zawiślaka. W ramach Spartakiady zostało przeprowadzonych 16 konkurencji biegowych, turnieje piłki ręcznej i piłki siatkowej.

Przed zawodami sportowymi w Kościele Rektoralnym p.w. św. Katarzyny w Zamościu została odprawiona przez ks. prałata Jana Zdzisława Ciżmińskiego i ks. dr. Czesława Galka uroczysta Msza św. Uczestniczyli w niej m.in. poseł Jacek Sasin- Zastępca Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, poseł Sławomir Zawiślak, przedstawiciele organizacji społecznych, patriotyczno-niepodległościowych, weterani Armii Krajowej, młodzież, mieszkańcy Zamościa i regionu. W/w organizacje były reprezentowane przez liczne poczty sztandarowe: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Zamościu, Zakładu Karnego w Zamościu, NSZZ Solidarność Rolników Indywidulanych, NSZZ Solidarność Regionu Środkowowschodniego Oddział w Zamościu, Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny. Oprawę muzyczną Mszy św. przygotował, pieśni religijne wykonywał chór pracowników Zakładu Karnego w Zamościu.

Po zakończeniu Mszy św. jej uczestnicy, poczty sztandarowe, przeszli pod Krzyż Katyński, gdzie delegacje złożyły wieńce i kwiaty.  

Druga część uroczystości odbyła się na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu.

Spartakiadę rozpoczęło wystąpienie głównego sędziego zawodów Prezesa Agrosu Pana Konrada Firka. Poseł Sławomir Zawiślak przywitał wszystkim zebranych, podziękował współorganizatorom  za pomoc w organizacji zawodów, młodzieży z Forum Młodych PiS za pomysł przeprowadzenia Spartakiady,  a Dyrekcjom szkół, opiekunom, dzieciom i młodzieży za przyjęcie zaproszenia.

Informujemy jednocześnie, iż wobec dużego zainteresowania organizatorzy Spartakiady, na  prośbę trenerów i młodzieży w ostatniej chwili, zdecydowali się zorganizować także turniej piłki siatkowej dla dziewcząt szkół gimnazjalnych.

Następnie przedstawiciel pocztu, składającego się z zawodników reprezentujących wszystkie trzy dyscypliny, przy hymnie narodowym wciągnął flagę narodową na maszt. Po czym głos zabrali przedstawiciele Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Zamojskiego: Sebastian Paul oraz Magdalena Siemczuk.

W imieniu FM PiS powitali wszystkich przybyłych na Spartakiadę, wszystkich współorganizatorów, a w szczególności zawodniczki i zawodników.  Wskazali, iż jednym z założeń Spartakiady jest, aby poprzez rywalizację sportową uczcić pamięć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz pozostałych 95 ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Zwrócili uwagę, iż 10 kwietnia 2010 roku dla nas wszystkich, Polaków a zarazem patriotów, którym leży na sercu dobro i los naszej Ojczyzny, o godzinie 8:41 czas się zatrzymał. Zauważyli, że dla nas wszystkich były to bardzo trudne chwile i trwają one do dziś; nie da się tak łatwo zapomnieć o tak wielkiej stracie, którą ponieśliśmy jako Naród. Podkreślili, że obchodzona uroczystość będzie także wyrazem pamięci o wartościach, którymi kierowały się  w swojej działalności publicznej i społecznej osoby tragicznie zmarłe 10 kwietnia 2010 roku. Przypomnieli, że polska delegacja lecąca do Smoleńska miała uczcić 70. rocznicę mordu katyńskiego dokonanego przez stalinowskich oprawców na elicie Narodu Polskiego. Wyrazili nadzieję, że tak bolesna historia naszego narodu zjednoczy nas w działaniu na rzecz naszej Umiłowanej Ojczyzny, a pamięć o osobach, które tragicznie zginęły 10 kwietnia 2010r. będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie.  Stwierdzili, że tragicznie zmarły Prezydent Lech Kaczyński udając się na obchody 70 rocznicy mordu Katyńskiego postawił sobie za cel oddać hołd ofiarom i ukazać prawdę o zbrodni katyńskiej. Pomimo tego że osobiście nie przemówił 10 kwietnia 2010r. na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu, to cel został osiągnięty- świat po raz kolejny, bardzo dobitnie dowiedział się o zbrodni katyńskiej. Zwracając się do uczestników Spartakiady podkreślili, że jako młode pokolenie naszej Ojczyzny musimy realizować testament, jaki pozostawił nam Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej śp. Lech Kaczyński. Musimy dbać o pamięć i historię naszego narodu, która od lat jest tak bardzo zniekształcana. Musimy kierować się w życiu takimi wartościami jak: patriotyzm, wiara w Boga, musimy  pamiętać o ludziach, którzy tak bardzo ukochali naszą Ojczyznę, że oddawali za nią życie od niepamiętnych czasów aż po 10 kwietnia 2010 roku. Na koniec podziękowali  uczestnikom Spartakiady za  liczne przybycie i chęć, aby poprzez zmagania sportowe uczcić pamięć tak wielkich Polaków.

Następnie minutą ciszy uczczono pamięć Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Uroczystego otwarcia Spartakiady dokonał poseł Jacek Sasin- Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

 

 

Łącznie w Spartakiadzie (część biegowa) udział wzięło 347 zawodniczek i zawodników z  37 szkół. W turnieju piłki ręcznej uczestniczyły 4 (chłopcy) drużyny Szkół Gimnazjalnych: ze Zwierzyńca, Zamościa, Komarowa, Żdanowa. W turnieju piłki siatkowej dziewcząt uczestniczyły zespoły reprezentujące Szkoły Gimnazjalne z: Grabowca, Starego Zamościa, Łabuń, Wysokiego.

W wyniku sportowej rywalizacji zwycięzcami w poszczególnych biegach zostali:

 

Klasyfikacja indywidualna:

Klasy I-III dziewczęta Szkoły Podstawowe –dystans 300 m.     

Miejsce I- Kinga Łuszczyk                            SP Nr 3 Tomaszów Lubelski 

Miejsce II- Dominika Goch                           SP Wierzba

Miejsce III- Klaudia Sak                                SP Kaczórki   

Miejsce IV- Gabriela Kozłowska                  SP Kazimierówka      

Miejsce V- Izabela Kwaśniuk                        SP Wierzba    

Miejsce VI- Natalia Kowalczuk                    SP Nr 3 Tomaszów Lubelski 

 

 

 

Klasy I-III chłopcy Szkoły Podstawowe- dystans 300m.

Miejsce I- Maksymilian Ecker                       SP Nr 3 Tomaszów Lubelski 

Miejsce II- Jakub Wawrzusiszyn                   SP Nr 3 Tomaszów Lubelski 

Miejsce III Jan Kornik                                   SP Nr 1 Biłgoraj        

Miejsce IV- Grzegorz Saj                              SP Kazimierówka

Miejsce V- Jakub Serafin                               SP Majdan Nepryski 

Miejsce VI- Jakub Pieczykolan                     SP Wierzba    

 

 

Klasy IV dziewczęta Szkoły Podstawowe- dystans 300m. 

Miejsce I- Monika      Skinder                       SP Nr 3 Tomaszów Lubelski 

Miejsce II- Paulina     Kołtun                         SP Tyszowce  

Miejsce III- Wiktoria  Hałka                          SP Nr 1 Biłgoraj

Miejsce IV- Oliwia Ciesielczuk                     SP Nr 3 Hrubieszów  

Miejsce V- Julia Korytko                               SP Majdan Nepryski 

Miejsce VI- Kamila Skałecka                        SP Józefów    

 

Klasy IV chłopcy Szkoły Podstawowe- dystans 600m.

Miejsce I- Maksymilian Wachowicz              SP Nr 1 Biłgoraj

Miejsce II- Dominik   Dawid                         SP Nr 1 Biłgoraj        

Miejsce III- Jakub      Sawicki                       SP Nr 4 Zamość        

Miejsce IV- Michał    Polakowski                 SP Nr 3 Tomaszów Lubelski 

Miejsce V- Antoni      Kurylak                       SP Nr 3 Tomaszów Lubelski 

Miejsce VI- Dawid    Różański                     SP Nr 1 Biłgoraj

 

Klasy V dziewczęta Szkoły Podstawowe- dystans 600m.

Miejsce I- Aleksandra            Dziduch           SP Nr 1 Biłgoraj

Miejsce II- Katarzyna Sendecka                   SP Nr 3 Tomaszów Lubelski 

Miejsce III- Sylwia    Nowak                        SP Majdan Nepryski 

Miejsce IV- Natalia    Zerebiec                      SP Nr 1 Biłgoraj

Miejsce V- Michalina Puławska                    SP Nr 4 Zamość

Miejsce VI- Sara Abdelaziz                           SP Wierzba    

 

Klasy V chłopcy Szkoły Podstawowe- dystans  600m.

Miejsce I- Patryk Bochniak                           SP Wierzba    

Miejsce II- Patryk Duda                                SP Tyszowce  

Miejsce III- Karol Smoluch                           SP Nr 3 Tomaszów Lubelski

Miejsce IV- Bartosz Głaz                              SP Nr 3 Tomaszów Lubelski   

Miejsce V- Mateusz  Lal                                SP Nr 1 Biłgoraj        

Miejsce VI- Michał Towbin                           SP Nr 3 Tomaszów Lubelski 

 

Klasy VI dziewczęta Szkoły Podstawowe- dystans 600m.

Miejsce I- Marta Malinowska                        SP Żdanów

Miejsce II- Aleksandra Howryło                   SP Nr 3 Tomaszów Lubelski 

Miejsce III- Aleksandra Słoboda                  SP Nr 3 Tomaszów Lubelski 

Miejsce IV- Aleksandra Serafin                    SP Majdan Nepryski 

Miejsce V- Ewelina    Nowak                       SP Majdan Nepryski 

Miejsce VI- Adrianna Gęborys                     SP Nr 1 Biłgoraj 

Klasy VI chłopcy Szkoły Podstawowe- dystans 800m.

Miejsce I- Paweł Sikora                                 SP Józefów    

Miejsce II- Sak Bartek                                   SP Majdan Nepryski 

Miejsce III- Kacper Nastałek                        SP Nr 3 Tomaszów Lubelski 

Miejsce IV- Michał Cebula                           SP Nr 1 Biłgoraj

Miejsce V- Karol Śrótwa                               SP Nr 3 Tomaszów Lubelski 

Miejsce VI- Szymon Adamczuk                   SP Nr 4 Zamość

 

Klasy 1 dziewczęta Gimnazja- dystans 800m.

Miejsce I- Ewelina Repeć                              Gim. Stary Zamość

Miejsce II- Magda Kuczyńska                      Gim. Nr 1 Tomaszów Lubelski

Miejsce III- Anna Wójtowicz                        Gim. Nr 2 Tomaszów Lubelski         

Miejsce IV- Wiktoria Ciesielczuk                  Gim.  Nr 3 Hrubieszów

Miejsce V- Anita Bryk                                  Gim. Nr 1 Tomaszów Lubelski

Miejsce VI- Klaudia   Wiciejewska                Gim. Nr 1 Tomaszów Lubelski         

 

Klasy I chłopcy Gimnazja- dystans 1000m.

Miejsce I- Rafał Nowak                                Gim. Majdan Nepryski

Miejsce II- Grzegorz  Stelmaszczuk              Gim Tyszowce

Miejsce III- Patryk Domański                       Gim. Nr 7 Zamość     

Miejsce IV- Adrian Bakuła                            Gim. Nr 2 Tomaszów Lubelski         

Miejsce V- Karol Mateja                                Gim. Majdan Nepryski

Miejsce VI- Dariusz Zub                               Gim. Nr 2 Zamość     

 

 

Klasy II -III dziewczęta Gimnazja- dystans 1000m.       

Miejsce I- Ilona Mandziuk                             Gim. Nr 2 Tomaszów Lubelski         

Miejsce II- Eliza Złomańczuk                        Gim. Nr 2 Zamość     

Miejsce III- Aleksandra Deryło                     Gim. Krynice 

Miejsce IV- Jowita Mosiądz                          Gim. Nr 2 Tomaszów Lubelski

Miejsce V- Małgorzata Malec                       Gim. Nr 1 Tomaszów Lubelski

Miejsce VI- Emanuela Grabek                      Gim. Nr 1 Tomaszów Lubelski

 

 

Klasy II-III chłopcy Gimnazja- dystans 2000m.

Miejsce I- Radosław  Łeń                              Gim. Nr 1 Tomaszów Lubelski

Miejsce II- Mateusz   Miciuk                         Gim. Józefów            

Miejsce III- Mateusz  Hałasa                         Gim. Nr 2 Tomaszów Lubelski

Miejsce IV- Karol Węcławski                       Gim. Nr 1 Tomaszów Lubelski

Miejsce V- Jakub Ogorzałek                          Gim. Nr 2 Tomaszów Lubelski

Miejsce VI- Jakub Chmiel                             Gim. Nr 2 Tomaszów Lubelski         

 

 

Klasy  I-III dziewczęta Szkoły Ponadgimazjalne- dystans 1000m.

 

Miejsce I- Joanna       Szmit                          I LO Zamość             

Miejsce II- Iga            Złomańczuk                II LO Zamość

Miejsce III- Aldona    Łogasz                        II LO Zamość

Miejsce IV- Karolina  Malec                          ZSP Nr 1 Zamość

Miejsce V- Monika     Greszta                       II LO Zamość

Miejsce VI- Monika   Kobel                          ZSP Nr 2 Zamość

 

 

           

 

 

Klasy I-III chłopcy Szkoły Ponadgimazjalne- dystans 2000m.

 

Miejsce I- Patryk Momot                               ZSZ Rzemiosł Różnych w Zamościu

Miejsce II- Piotr         Woszczak                    ZSP Nr 3 Zamość

Miejsce III- Emil Kniaziowski                      1993    ZSP Nr 5 Zamość      

Miejsce IV- Damian   Miazga                        ZSP Nr 5 Zamość      

Miejsce V- Grzegorz  Kulik                           II LO Zamość

Miejsce VI- Mateusz Czeczot                       III LO Zamość

 

 

            Seniorki- dystans 1000m.

 

Miejsce I- Monika      Nawrocka

Miejsce II- Szmit Joanna      

Seniorzy- dystans 2000m.

Miejsce I-        Buczek Rafał                                                                                               

Miejsce II- Ćwik Hubert       

Miejsce III- Drabik Oskar     

 

W kwalifikacji Szkół zwycięzcami zostały

Szkoły Podstawowe                        

SP Nr 3 Tomaszów Lubelski  716 (ilość punktów)

SP Wierzba                             577

SP Nr 4 Zamość                     488

SP Nr 1 Biłgoraj                     366

SP Majdan Nepryski              229

SP Kaczórki                           184

SP Tyszowce                          167

SP Czartowczyk                     161

SP Kazimierówka                   121

SP Józefów                            112

SP Przewale                           100

SP Stary Zamość                    69

SP Perespie                             60

SP Płoskie                              52

SP Żdanów                            30

SP Nr 3 Hrubieszów              27

 

Gimnazja

 

Gim Nr 1 Tomaszów Lubelski           344 (ilość punków)

Gim Tyszowce                                   333

Gim Nr 2 Tomaszów Lubelski           312

Gim Nr 2 Zamość                              150

Gim Stary Zamość                             116

Gim Majdan Nepryski                       77

ZS Płoskie                                          65

Gim Nr 7 Zamość                              42

Gim Józefów                                     29

Gim Krynice                                      28

Gim Nr 3 Hrubieszów                       27

Szkoły Ponadgimnazjalne

                       

ZSP Nr 5 Zamość                                          185

ZSP Nr 3 Zamość                                          172

II LO Zamość                                                150

III LO Zamość                                              86

ZSP Nr 2 Zamość                                          46

I LO Zamość                                                 30

ZSZ Rzemiosł Różnych w Zamościu            30

Technikum LIDER Zamość                           28

ZSP Nr 1 Zamość                                          27

Centrum Szkół Mundurowych Zamość        5

 

Poseł Sławomir Zawiślak, jako Patron Honorowy Spartakiady, ufundował puchary, medale i nagrody dla zwycięzców wszystkich konkurencji sportowych.      

Zawodnicy za zajęcie I miejsca na każdym dystansie otrzymali nagrody książkowe, za zajęcie I-III miejsca okolicznościowe medale. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od I do VI dostali dyplomy.

Najlepsze szkoły (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Wyższe) za zajęcie I-III miejsca w klasyfikacji zespołowej otrzymały puchary. Nagrody książkowe, medale, puchary, dyplomy wszystkim zwycięzcom poszczególnych konkurencji wręczał patron honorowy Spartakiady poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak oraz poseł Jacek Sasin.

W ramach Spartakiady Dzieci i Młodzieży Pamięci ofiar Katastrofy Smoleńskiej w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu został rozegrany turniej piłki ręcznej.

 

Oto wyniki turnieju piłki ręcznej (gimnazjaliści, rocznik 1996 i młodsi):

Miejsce I- Gimnazjum w Zwierzyńcu

Miejsce II- Gimnazjum  nr 5 w Zamościu

Miejsce III- Gimnazjum w Komarowie

Miejsce IV- Gimnazjum w Żdanowie

Puchary i dyplomy dla wszystkich zespołów wręczał poseł Sławomir Zawiślak.

 

Oto wyniki turnieju piłki siatkowej dziewcząt szkół gimnazjalnych:

Miejsce I- Grabowiec

Miejsce II- Stary Zamość

Miejsce III- Łabunie

Miejsce IV- Wysokie

Zawodniczki i zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach zespołowych (piłka ręczna i piłka siatkowa) otrzymali dyplomy za udział w Spartakiadzie, a drużyny obok pucharów dostały także dyplomy za miejsca I-IV. Informujemy ponadto, że wszyscy zawodnicy, którzy uczestniczyli w zmaganiach sportowych (biegi i gry zespołowe) dostali dyplomy za udział w Spartakiadzie. Organizatorzy przekazali je zawodnikom i opiekunom.

Organizacja powyższych zawodów sportowych była wynikiem społecznej inicjatywy mieszkańców Zamościa i regionu mającej na celu upamiętnienie Prezydenta RP śp. prof. Lecha Kaczyńskiego oraz pozostałych 95. Ofiar  Katastrofy Smoleńskiej, w drugą rocznicę ich śmierci.  Spartakiada ma ponadto na celu: uczczenie ofiar poległych w katastrofie, m.in poprzez szlachetną rywalizację sportową, propagowanie patriotyzmu wśród młodego pokolenia Polek i Polaków oraz  popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży.

Komitet Organizacyjny zawodów tworzyli, m.in. współorganizatorzy w/w zawodów  sportowych: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Zamojskiego, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, KS „ Argos Zamość ”, Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki oraz Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki, MKS „ Padwa Zamość ”, Drukarnia Attyla.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Spartakiady Dzieci i Młodzieży- Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej: dzieciom, młodzieży, studentom za piękną sportową rywalizację.

  Wśród instytucji, które wsparły organizację Spartakiady były: Drukarnia Attyla, Centrum Zdrowia Puls, SKOK Stefczyka, Koło Naukowe Florystów Wydziału Rolniczego w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Restauracja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu.

Mediom dziękujemy za przekazywanie opinii publicznej informacji o w/w zawodach sportowych.

Chcemy, aby Spartakiada stała się przedsięwzięciem cyklicznym – stałym punktem w kalendarzu wydarzeń sportowych w Zamościu; aby tego rodzaju zawody sportowe, organizowane wczesną wiosną, były startem w letni sezon sportowo-rekreacyjny.

 

 

Komitet Organizacyjny

Spartakiady Dzieci i Młodzieży

       - Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej

 

 

Zamość, dnia 30.03.2012r.

                                                                                                 Szanowni Państwo

                                                                                                Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

                                                                                                Gimnazjalnych, Ponadgimnazjalnych

                                                                                               z terenu Zamojszczyzny

 

Uprzejmie informuję, iż dnia 11 kwietnia 2012r. (środa) na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu (ul. Królowej Jadwigi 8) odbędzie się  Spartakiada Dzieci i Młodzieży- Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej pod Honorowym Patronatem Posła Sławomira Zawiślaka.

W ramach Spartakiady zostanie przeprowadzonych 16 konkurencji biegowych oraz turniej piłki ręcznej. Organizatorzy przed zawodami sportowymi zapraszają na mszę świętą odprawianą  w intencji ofiar Katastrofy Smoleńskiej, która odbędzie się o godz.10.00 w Kościele Rektoralnym p.w. św. Katarzyny w Zamościu. Po mszy świętej zostaną złożone kwiaty pod Krzyżem Katyńskim.

Organizacja powyższych zawodów sportowych jest wynikiem społecznej inicjatywy mieszkańców Zamościa i regionu mającej na celu upamiętnienie Prezydenta RP śp. prof. Lecha Kaczyńskiego oraz pozostałych 95. Ofiar  Katastrofy Smoleńskiej, w drugą rocznicę ich śmierci.

Komitet Organizacyjny zawodów tworzą m.in. współorganizatorzy w/w zawodów  sportowych: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Zamojskiego, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, KS „ Argos Zamość ”, Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki oraz Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki, MKS „ Padwa Zamość ”

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonych regulaminach.

W celu uzyskania dodatkowych wiadomości proszę kontaktować się z Posłem Sławomirem Zawiślakiem- 501 589 888, KS Agros Zamość (konkurencje biegowe) – 84 638 66 79, MKS Padwa Zamość (turniej piłki ręcznej)- 512 116 686.

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza reprezentację szkoły do udziału  w zawodach sportowych

 

                                                                        W imieniu Komitetu Organizacyjnego

                                                                        (-) Sławomir Zawiślak

                                                                        Poseł na Sejm RP

 

W załączeniu:

1.Regulamin Spartakiady Dzieci i Młodzieży Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej- biegi.

2. Regulamin w/w Spartakiady- turniej piłki ręcznej.

 

 

Regulamin Spartakiady Dzieci i Młodzieży Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej

pod Honorowym Patronatem Posła Sławomira Zawiślaka

 

  1. Cel:

•          Przypomnienie dzieciom i młodzieży o drugiej rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

•          Uczczenie ofiar poległych w katastrofie m.in poprzez szlachetną rywalizację sportową.

•          Propagowanie patriotyzmu wśród młodego pokolenia Polek i Polaków.

•          Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży.

 

  1. Organizatorzy:

Komitet Organizacyjny przy współudziale:

•          Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka

•          Forum Młodych Prawo i Sprawiedliwość Powiat Zamojski

•          Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu

•          KS „ Argos Zamość ”

•          Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki oraz Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki w Zamościu

•          MKS „ Padwa Zamość ”

  1. Termin i miejsce:

Zawody odbędą się dnia 11.04.2012r ( środa ) na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. Rozpoczęcie o godzinie 11.30.

 

  1. Zasady uczestnictwa:

•          W Spartakiadzie mają prawo wystartować wszyscy chętni- zawodnicy wydelegowani przez szkołę, uczelnię lub klub sportowy. W zawodach mogą uczestniczyć Szkoły Podstawowe, Gimnazja oraz Szkoły Ponadgimnazjalne oraz Uczelnie Wyższe.

•          Każdy zawodnik musi posiadać kartę startową wg wzoru:

 

Nazwisko i Imię …………………………………………………………………………….

Rocznik……………………………Klasa (Rok studiów)………………………………….

Nazwa szkoły ( uczelni )…………………………………………………………………….

Klub sportowy ( UKS )……………………………………………………………………...

Dystans………………………………………………………………………………………

w/w Kartę Startowa należy wypełnić drukowanymi literami.

  1. Zgłoszenia:

•        Zgłoszenia zbiorowe podpisane przez Dyrektora Szkoły, Władze Uczelni, lub Prezesa Klubu oraz lekarza – stwierdzające zdolność do biegów należy dostarczyć do dnia 11.04.2012 do godziny 11.00. Recepcja- Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w KS  „Argos” Zamość, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość.

•        Potwierdzenie udziału w zawodach należy zgłosić telefonicznie do dnia  05.04.2012 tel 84-     638 66 79, lub drogą email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

.     6.       Program:

•          Godzina 10.00-11.15 weryfikacja zgłoszeń

•          Godzina 11.30 Uroczyste otwarcie Spartakiady.

 

Godz. 12.00 Kl I-III dziewczęta Szkoły Podstawowe           300 m.  

12.10 Kl I-III  chłopcy Szkoły Podstawowe              300m.

12.20 Kl IV  dziewczęta Szkoły Podstawowe           300m.

12.30 Kl IV chłopcy Szkoły podstawowe                600m.

12.40 Kl  V dziewczęta Szkoły Podstawowe            600m.

12.50 Kl V chłopcy Szkoły Podstawowe                    600m.

13.00 Kl VI dziewczęta Szkoły Podstawowe             600m.

13.10 Kl VI chłopcy Szkoły Podstawowe                 800m.

13.20 Kl l  dziewczęta Gimnazja                                800m.

13.30 Kl l chłopcy Gimnazja                                       1000m.

13.40 Kl II -III dziewczęta Gimnazja                        1000m.

13.50 K II-III chłopcy Gimnazja                                2000m.

14.00 Kl I-III dziewczęta Szkoły Ponadgimazjalne.   1000m.

14.10 Kl I-III chłopcy Szkoły Ponadgimazjalne.         2000m.

14.20 Seniorki                                                              1000m.

14.30 Seniorzy                                                             2000m.

Dekoracja za miejsca I-III bezpośrednio po zakończeniu biegu.

Godzina 14.40 Uroczyste zakończenie zawodów.

  1. Nagrody:

•          Najlepsze szkoły ( Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne,Wyższe Uczelnie) za zajęcie I-III miejsca w klasyfikacji zespołowej otrzymują puchary.

Do klasyfikacji szkół zaliczać będziemy 30 najlepszych wyników na każdym dystansie wg klucza:        I miejsce – 30 punktów, II miejsce- 29 punktów, …........................., 30 miejsce- 1 punkt.

•          Zawodnicy za zajęcie I miejsca na każdym dystansie otrzymają nagrodę książkową oraz za zajęcie I-III miejsca okolicznościowe medale. Dla zawodników zajmujących miejsca I-VI  przewidziano dyplomy. Wszyscy pozostali zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo w zawodach.

 

  1. Zasady finansowania:

•          Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy i współorganizatorzy.

•          Koszty uczestnictwa ponoszą jednostki delegujące startujących zawodników ( Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Uczelnie Wyższe, Kluby Sportowe).

  1. Postanowienie końcowe:

Obsadę sędziowską zabezpieczy Okręgowe Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki w Zamościu.

Biegi zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA.

Ubezpieczenie zawodników należy do jednostki delegującej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

ORGANIZATOR

 

 

REGULAMIN Turnieju Piłki Ręcznej rozgrywanego w ramach

Spartakiady Dzieci i Młodzieży Pamięci ofiar Katastrofy Smoleńskiej

pod Honorowym Patronatem Posła Sławomira Zawiślaka

 

1. Termin i miejsce:  11.04.2012 r.( środa ) - hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej Jadwigi 8;

2. Uczestnictwo: zespoły reprezentujące szkoły gimnazjalne z terenu Zamościa i Zamojszczyzny, kategoria – chłopcy, rocznik 1996 i młodsi;

3. Sposób rywalizacji: zgodnie z przepisami ZPRP. Zaplanowano udział 4 zespołów. System gier ustalony zostanie na odprawie technicznej;

4. Program: zbiórka uczestniczących w zawodach drużyn i odprawa techniczna w hali OSiR w dniu 11.04.2012 o godz. 9:00;

5. Nagrody: puchary i dyplomy dla wszystkich zespołów;

6. Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy kierować na adres klubu MKS Padwa Zamość e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: 84 62 717 90;

Decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona).

O przyjęciu do turnieju powiadomimy telefonicznie do dnia 03.04.2012 r.

7. Postanowienia końcowe: organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu. Szczegółowe informacje lub zapytania pod numerem telefonu: 512 116 686 lub w siedzibie klubu MKS Padwa, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość;

 

                                                                                        Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

                                                                                                          ORGANIZATORZY

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010