Poseł Sławomir Zawiślak jednocześnie Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość był jednym z inicjatorów marszu w obronie katolickich mediów i wolności słowa, który odbył się dnia 19 maja (sobota) br. w Zamościu.

Obok Posła współorganizatorami marszu były następujące organizacje i stowarzyszenia: Jerzy Chróścikowski- Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidulanych, NSZZSolidarność” Oddział w Zamościu, Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Katolickie Stowarzyszenie Obrony Życia, Rodzina Radia Maryja. W marszu wzięli udział liczni przedstawiciele różnego rodzaju organizacji patriotycznych, religijnych i społecznych, w tym również młodzież-ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, z terenu Zamojszczyzny

Marsz rozpoczął się w kościele Matki Bożej Królowej Polski, o godz. 12.00, uroczystą Mszą Świętą, którą odprawił i homilię wygłosił ks. prof. Tadeusz Guz- Dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim, w asyście kilkunastu kapłanów diecezjalnych i zakonnych.

Po zakończonej Mszy św. kilka tysięcy mieszkańców Zamościa regionu, niosąc flagi narodowe i transparenty, pokojowo przeszło ulicami miasta. Na trasie całego marszu były śpiewane pieśni religijne i patriotyczne, szczególnie często utwór Kapeli znad Baryczy - "Nie oddamy Wam TV Trwam"; były również skandowane hasła domagające się wolności słowa w mediach. Marszowi przewodziły sztandary Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, NSZZ Rolników Indywidulanych „Solidarność”, NSZZ „Solidarność” Oddział w Zamościu, Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny.

Wszyscy zgromadzeni, po przejściu ulicy Wyszyńskiego, zatrzymali się przy rondzie obok cmentarza komunalnego. Tutaj właśnie została odczytana, przez pana Jerzego Kolano przedstawiciela Katolickiego Stowarzyszenia Obrony Życia, informacja historyczna o tragicznych w swojej wymowie latach II wojny światowej. Została również odmówiona pod przewodnictwem pani Bożeny Orzechowskiej modlitwa za wszystkich, którzy walczyli o wolną Polskę, za represjonowanych, Polki i Polaków, którzy zginęli w obronie Ojczyzny.

Manifestujący udali się następnie ulicą Peowiaków pod Delegaturę Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W tym miejscu poseł Sławomir Zawiślak, po krótkim przemówieniu, odczytał petycję skierowaną do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka o zaprzestanie dyskryminacji mediów katolickich oraz poszanowania konstytucyjnego prawa do wolności słowa i pluralizmu w mediach- w załączniku. W imieniu organizatorów i uczestników marszu poseł w/w petycję przekazał na ręce Kierownika Delegatury LUW Pana Jacka Grabka.

Przed pomnikiem Armii Krajowej pan Bogdan Łasocha odczytał historyczne opracowanie Rady Ruchów Katolickich n/t zaangażowania żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, w tym szczególnie AK, BCH i WiN na Zamojszczyźnie w walce o wolną Polskę i obronę ludności polskiej niszczonej przez okupanta niemieckiego, sowieckiego i UPA. W tym miejscu została także odmówiona modlitwa, której przewodniczyła pani Maria Adriańczyk z Akcji Katolickiej, w intencji w/w żołnierzy. Delegacja organizatorów zgodnie, w tym poseł Sławomir Zawiślak i weterani AK złożyła wieńce i kwiaty pod pomnikami Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.

Następnie uczestnicy marszu dotarli na ulicę Łukasińskiego, w okolice Pomnika Katyńskiego. Została tutaj, pod przewodnictwem pani Mieczysławy Bełz, odmówiona modlitwa za poległych na wszystkich frontach, a szczególnie za zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Smoleńsku, za ofiary sowieckich i hitlerowskich zbrodni. Zostało również odczytane przez panią Małgorzatę Soję stosowne rozważanie, opracowane przez zamojskie Stowarzyszenie Rodziny Katyńskiej. Potem uczestnicy marszu weszli na Rynek Wielki w Zamościu, gdzie senator Jerzy Chróścikowski odczytał petycję do władz centralnych naszego państwa.

Następnie głos zabrali poseł Sławomir Zawiślak, poseł Piotr Szeliga, pani Maria Gmyz- Przewodnicząca Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. W/w wyrazili przekonanie, że sprzeciw tak wielu środowisk społecznych naszego kraju wobec krzywdzących decyzji w sprawie odmowy przyznania Telewizji Trwam miejsca na tzw. multipleksie przyniesie w rezultacie zmianę tej złej decyzji.

Na zakończenie marszu wszyscy jego uczestnicy zgromadzeni na zamojskim rynku, pod przewodnictwem ks. prałata Zdzisława Ciżmińskiego odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia. Została również odśpiewana pieśń „Boże coś Polskę”.

Poseł Sławomir Zawiślak serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które uczestniczyły w naszym zamojskim marszu w obronie wolności mediów. Dziękuje za wsparcie -współorganizatorom, mediom przekazującym informacje dotyczące marszu oraz wszystkim tym, którzy wspierają walkę o wolne media. Dzięki naszemu zaangażowaniu coraz powszechniejsza stanie się wśród Polek i Polaków prawda mówiąca o tym, że nie ma demokracji bez wolności słowa i nie ma wolności bez wolnych mediów. Razem stworzymy społeczeństwo obywatelskie, mimo oporu rządzących.

 

Zamość, 19 maja 2012 r.

 

                                                                                             Szanowny Pan

                                                                                             Jan Dworak

                                                                                             Przewodniczący Krajowej Rady

                                                                                             Radiofonii i Telewizji

 

 

My, uczestnicy „Marszu w obronie mediów katolickich i wolności słowa” apelujemy o zaprzestanie dyskryminacji mediów katolickich, poszanowania konstytucyjnego prawa do wolności słowa i pluralizmu w mediach.

Domagamy się powszechnego dostępu do mediów katolickich w ramach cyfrowej telewizji naziemnej. Wykluczenie stacji o charakterze religijnym w procesie koncesyjnym narusza zasadę równości wobec prawa. Ignorowanie głosu milionów Polaków jest naruszeniem zasad demokratycznego porządku i konstytucyjnie zagwarantowanej wolności przekonań światopoglądowych i religijnych.

Telewizja Trwam i Radio Maryja gwarantują dostęp do niezależnej informacji społeczno-politycznej, kulturowo-oświatowej i religijnej. Pielęgnują miłość do Boga i Ojczyzny, wartości patriotyczne i moralne, poszanowanie dla życia i godności człowieka. Poruszają problemy wielu środowisk i grup społecznych, przybliżają wiedzę z historii narodu polskiego.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ konstytucyjny stojący na straży wolności słowa i prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji ma obowiązek respektowania głosu społeczeństwa domagającego się miejsca na multipleksie dla mediów katolickich - Telewizji Trwam.

 

W imieniu organizatorów i uczestników marszu:

 

Jerzy Chróścikowski Przewodniczący NSZZ Rolników Indywidulanych „Solidarność”

Sławomir Zawiślak Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

NSZZ „Solidarność” Oddział w Zamościu

Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Akcja Katolicka

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Stowarzyszenie Obrony Życia

Rodzina Radia Maryja

 

Zamość, dnia 24 kwietnia 2012 r.

 

 

                                                                                    Prezydent Miasta Zamość

 

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM

Podstawa prawna: art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297 z późn. zm.)

 

 1. Organizator zgromadzenia

  • imię i nazwisko Jerzy Chróścikowski / Sławomir Zawiślak

  • data urodzenia 24.08.1953 / 09.06.1963

 •        adres Białowola 27 / Płoskie 136A

  • nr telefonu 606 805 680 / 501 589 888

 

 1. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg zgromadzenia Jacek Adamczuk, Sitaniec Wolica 112, 22-400 Zamość.

nr telefonu 604 462 941.

 

 1. Nazwa i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu ww. osoba fizyczna organizuje zgromadzenie NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość, NSZZ „Solidarność” Oddział Zamość, Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Rycerze Kolumba, Rodzina Radia Maryja.

 

 1. Cel zgromadzenia marsz w obronie katolickich mediów i wolności słowa

 

 1. Program Msza św. w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski, marsz ulicami Zamościa, odczytanie petycji.

 

 1. Język, w którym porozumiewać się będą uczestnicy zgromadzenia polski

 

 1. Miejsce zgromadzenia Zamość, Rynek Wielki.

 

 1. Data zgromadzenia 19 maja 2012 roku

  • godzina rozpoczęcia 12.00

  • planowany czas trwania 3 godziny

 2. Trasa przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski, ul. Wyszyńskiego 5 w Zamościu, przejście ulicami Wyszyńskiego- Peowiaków-Partyzantów pod Delegaturę Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, przejście ulicami- Partyzantów, Łukasińskiego- Rynek Solny - na Rynek Wielki pod Ratusz.

 

 1. Przewidywana liczba uczestników 500 osób

 

 1. Planowane przez organizatora środki służące zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia wyznaczenie 10 osób ds. porządkowych, przemarsz jednym pasem ulicy, pomoc Straży Miejskiej, zabezpieczenie trasy przemarszu.

 

 1. Środki służące zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o których dostarczenie organizator zwraca się do organu gminy pomoc Straży Miejskiej, zabezpieczenie trasy przemarszu.

 

                                                                                                           (-) Jerzy Chróścikowski

                                                                                                           (-) Sławomir Zawiślak

 

 

 

 

 


 

 

 

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010