Poseł przeciwko likwidacji Obwodowego Urzędu Miar w Zamościu

 

 

Po otrzymaniu od Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar w Zamościu pisemnego wniosku z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie odrzucenia przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu reformy administracji miar polegającej, m.in. na zmniejszeniu w naszym kraju liczby obwodowych urzędów miar z 58 do 14, poseł Sławomir Zawiślak dnia 16 marca br. skierował do Ministra Gospodarki Pana Waldemara Pawlaka interpelację poselską w sprawie planowanej likwidacji obwodowych urzędów miar, na przykładzie jednostki w Zamościu.

Rezultatem podjętej przez posła interwencji jest odpowiedź na powyższą interpelację udzielona przez Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażynę Henclewską. Zgodnie z treścią w/w odpowiedzi projekt założeń Prawo o miarach „znajduje się na etapie uzgodnień wewnętrznych i w najbliższym czasie zostanie przekazany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Pani Minister poinformowała jednocześnie, iż „w ramach prac prowadzone są liczne studia i analizy, w tym również dotyczące struktury administracji miar”. Podkreśliła ponadto, iż „przedmiotem założeń nie jest kwestia siedzib i obszaru działania terenowych organów administracji miar”.

Efektem podjętej interwencji było załączone poniżej pismo w/w Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar w Zamościu.

Poseł wyraża nadzieję, iż podjęta przez niego interwencja w jakiejś mierze przyczyni się do tego, iż Ministerstwo Gospodarki odstąpi od realizacji w/w założeń, co ostatecznie będzie skutkowało zachowaniem miejsc pracy dla mieszkańców Zamościa i regionu.

 

Czytaj interpelację poselską->

 

 

 

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010