Poseł Sławomir Zawiślak uczestniczył w XVI Sesji Rady Miejskiej w Zamościu VI kadencji odbytej w dniu 27 lutego 2012r. w sali Consulatus.

Na w/w sesji Poseł zabrał głos w istotnych dla miasta i mieszkańców sprawach. Poprosił m.in o pisemną odpowiedź w określeniu skuteczności działań samorządu na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy na terenie podstrefy ekonomicznej w Zamościu. Ponadto chciał uzyskać informację, jaki jest aktualny stan realizacji planowanych inwestycji w podstrefie.

Podkreślił dobrą pozycję także polityczną Prezydenta Miasta M. Zamoyskiego, duże znaczenie znanego logo Zamościa jako miasta UNESCO w kraju i poza jego granicami. Przypominając dobrą opinię samych władz samorządowych o stanie budżetu miasta, zauważył słuszne oczekiwania mieszkańców co do potrzeby rozwoju gospodarczego Zamościa. Zauważył, że w/w atuty, a ponadto wydane duże środki na promocję podstrefy powinny już- przy skutecznym zaangażowaniu się władz miasta- przynosić zauważalne efekty inwestycyjne dające miejsca pracy.

Poseł wyraził duże zaniepokojenie nieoficjalnymi informacjami, że np. jeden z nielicznych inwestorów podejmujących próbę zainwestowania na terenie podstrefie ekonomicznej, Spółka „Tradis” nie podejmie planowanej inwestycji.

Podniósł także problem dramatycznej sytuacji w spółce PKS Zamość. Przypominał przedwyborcze obietnice Prezydenta Miasta Zamościa, który obiecywał pomoc dla tej spółki świadczące ważne usługi publicznego transportu osób. Zapytał, czy jest prawdą, że dnia 28 października 2011r. władze PKS sp. z o. o złożyły pisemną prośbę o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenu planowanej do sprzedaży bazy PKS Zamość przy ul. Sadowej.

Poseł Sławomir Zawiślak zapytał, czy informacja ta jest prawdziwa. Zauważył, że mając na uwadze interes publiczny, powinno się rozważyć uruchomienie procedury przekwalifikowania w/w terenu z dającego możliwość prowadzenia na nim usług transportowych na obszar dający możliwość prowadzenia na nim innej działalności gospodarczej ( np. budownictwo mieszkaniowe). Dzięki tej zmianie spółka PKS Zamość łatwiej mogła sprzedać ten teren i przy tym zapewne za zdecydowanie większą kwotę. Uzyskane w ten sposób wyższe środki finansowe mogłyby być wykorzystane dla skuteczniejszego ratowania przedsiębiorstwa obsługującego dużą część lokalnego rynku przewozu osób i obrony licznych miejsc pracy.

 

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010