Dnia 18 kwietnia 2012r. poseł Sławomir Zawiślak wziął udział w obradach II Zamojskiego Forum Gospodarczego, zorganizowanego przez Miasto Zamość, Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamo­ściu i Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu. Tematami przewodnimi dyskusji prowadzonej w siedzibie Centrum Kultury Filmowej „Stylowy" przy ul. Odrodzenia 9 w Zamościu był rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy firmami z Miasta Zamość i regionu Schwabisch Hall w Niemczech oraz reforma kształcenia zawodowego w Polsce i jej krajowe i międzynarodowe konsekwencje.

Po zakończeniu panelu dyskusyjnego, w nawiązaniu do wystąpień uczestników Forum głos zabrał także poseł. Zadał on organizatorom i zebranym pytanie, czy wybór tematów tegorocznego Forum Gospodarczego to właściwa recepta na obecnie istniejące problemy gospodarcze miasta Zamościa i czy są one wskazaniem najważniejszych kierunków i sposobów na przyśpieszenie jego rozwoju. Poseł podkreślił, że w jego opinii omawiane kwestie można uznać za tematy zastępcze, bowiem nie mają one realnego przełożenia na rozwój gospodarczy Zamościa. Z pewnością nie można uznać za twórczą dla rozwoju naszego miasta prezentację obecnej sytuacji gospodarczej, przedstawioną przez naszych partnerów z Niemiec. Została ona ograniczona do przedstawienia pozytywnej w swojej istocie wizji osiągnięć Schwabisch Hall na niwie gospodarczej, bez jednoczesnego wskazania propozycji kontaktów gospodarczych z Zamościem. Przedstawienie przez stronę niemiecka informacji, że mają aż 1800 wolnych miejsc pracy wymagających różnego poziomu kwalifikacji- począwszy od lekarzy i inżynierów, skończywszy na zawodach najniższego szczebla należy wg posła raczej uznać za wykorzystanie wizyty w Zamościu dla pozyskania nowych polskich pracowników.

Odnosząc się do dyskusji na temat szkolnictwa zawodowego, poseł zgodził się z opinią wyrażoną przez Lubelskiego Wicekuratora Oświaty panią Anną Dudek – Janiszewską, że należy dokonywać zmian w systemie szkolnictwa zawodowego, ale przecież już dzisiaj kształcona w tym kierunku młodzież nie ma pracy i musi wyjeżdżać za granicę dla jej pozyskania. Zdaniem posła władze Miasta Zamościa czynią niewielkie starania, aby nasze miasto rozwijało się gospodarczo i dzięki temu młodzież miała gwarancję zatrudnienia w naszym regionie. Przykładem braku sukcesów w tej dziedzinie jest słaby rozwój naszej podstrefy ekonomicznej.

W czasie swojej wypowiedzi poseł podkreślił, że w jego opinii na czas obrad Forum Gospodarczego powinny być wybierane tematy dające szansę na odbycie merytorycznej dyskusji -swego rodzaju analizy działań podjętych na rzecz rozwoju gospodarczego Zamościa. Dyskusja powinna posiadać o wiele szerszy wymiar, a jej zasadniczymi elementami powinny być pomysły i projekty, których wdrożenie mogłoby skutkować realnym rozwojem gospodarczym naszego miasta. Wg Posła powinno się także dyskutować nad realnymi problemami, z jakimi aktualnie muszą borykać się zamojscy przedsiębiorcy. Są one nazbyt liczne i często są tematami artykułów prasowych lokalnych mediów. Przypomniał niedawny artykuł „ Kroniki Tygodnia”, opisujący problem przedsiębiorcy Zbigniewa Gomulińskiego- właściciela INFO - TV – FM z podłączeniem do kanalizacji miejskiej tego zatrudniającego około 140 pracowników zakładu.

W związku z tym poseł zaproponował rozważenie zmiany formuły wyboru tematów na przyszłe Zamojskie Forum Gospodarczego. Zaproponował skierowanie anonimowych zapytań ankietowych do zamojskich przedsiębiorców. Wg posła to przedsiębiorcy jako zbiorowość powinni wybierać tematy ważne dla konstruktywnej dyskusji o sposobach przyśpieszenia rozwoju miasta. A władze miasta Zamościa za przykładem Schwabisch Hall powinny aktywnie wspierać każde gospodarcze przedsięwzięcie oraz usuwać w ramach swoich możliwości pojawiające się problemy.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010