Mając na uwadze trudną sytuację producentów owoców miękkich, poseł Sławomir Zawiślak skierował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poniższą interpelację poselską. Poseł ma nadzieję, że rząd podejmie skuteczne działania w celu zapewnienia opłacalności produkcji owoców miękkich.

Czytaj artykuł prasowy->

 

Sławomir Zawiślak                                                                                                                                    Warszawa, 12.07.2012 r.

Poseł na Sejm RP

Klub Parlamentarny PiS

 

 

 

                                                                                              Szanowna Pani

                                                                                              Ewa Kopacz

                                                                                             Marszałek Sejmu

                                                                                             Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP składam interpelację poselską do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sytuacji na rynku owoców miękkich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Sławomir Zawiślak

 

                                                                                                                   Poseł na Sejm RP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sławomir Zawiślak                                                                                                                   Warszawa, 12.07.2012 r.

Poseł na Sejm RP

Klub Parlamentarny PiS

 

 

                                                                                                                 Szanowny Pan

                                                                                                                 Marek Sawicki

                                                                                                                Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Interpelacja poselska

w sprawie sytuacji na rynku owoców miękkich

 

        W czasie licznie odbywanych spotkań z rolnikami m.in. z terenu Lubelszczyzny zostałem poproszony o podjęcie interwencji w sprawie dramatycznej sytuacji plantatorów owoców miękkich w tym czarnej porzeczki i malin.

            Z przekazanych mi przez rolników informacji wynika, że jeżeli już w chwili rozpoczęcia skupu w/w owoców ich ceny były stosunkowo niskie, to póżniej spadły jeszcze bardziej. Ceny skupu na terenie województwa kształtowały się następująco: agrest - 3,5 zł/kg, malina - 2,10 – 2,50 zł/kg, czarna porzeczka 1,30-1,50 zł/kg, kolorowa porzeczka – ok. 1,50 zł/kg.

        Z tego powodu rolnicy zbywają owoce miękkie poniżej kosztów produkcji. Jak bowiem podkreślają, koszt ich wyprodukowania jest znacznie wyższy i wynosi np. dla kilograma czarnej porzeczki około 2 zł. A Lubelszczyzna, obok województwa mazowieckiego, to największy producent czarnej porzeczki. Potwierdzają to dane za ubiegły rok: plantatorzy z województwa lubelskiego dostarczyli do punktów skupu ponad 96 tys. ton porzeczek wszystkich odmian, natomiast globalna produkcja krajowa wyniosła blisko 170 tys. ton.

     Trudno nie zgodzić się ze opiniami plantatorów, którzy wskazują na potrzebę stworzenia odpowiednich warunków i regulacji dla zapewnienia opłacalności produkcji. Są one wg. nich potrzebne, aby nie dochodziło do dużych rozbieżności pomiędzy cenami skupu oferowanymi producentom. W tym kontekście trudno bowiem o gorszą sytuację, kiedy cena skupu czarnej porzeczki spada z około 5 zł/kg (rok ubiegły) do 1.30-1.50 (rok bieżący). Nie lepiej sytuacja wygląda na rynku malin. Ceny skupu kształtują się w granicach ok. 2 zł za kilogram. Plantatorzy koszty produkcji 1 kg malin określają na poziomie 3,5-4 zł.

       Przedstawiciele Związku Sadowników RP przypominają, że niekorzystne ceny na maliny, wahające się w granicach 2-3 zł za kilogram, utrzymują się trzeci rok z rzędu, przez co np. na Lubelszczyźnie straty notuje 15-20 tys. plantatorów zajmujących się ich uprawą. Twierdzą oni, że część plantacji po tegorocznych zbiorach może być wycięta.

       Plantatorzy owoców miękkich, w tym malin, otrzymują co prawda z unijnego budżetu dopłaty, ale pokrywają one tylko część kosztów produkcji. W tym roku dopłata wyniesie 400 euro do hektara uprawy, a zbiera się z niej około 6-7 ton owoców. W dodatku dopłaty przyznawane są do powierzchni uprawy deklarowanej w 2008 r., więc część pieniędzy trafia do rolników, którzy już malin nie uprawiają. Z kolei rolnicy, którzy w tym czasie powiększyli plantacje, do nowych upraw nie dostają dopłat.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie działania podejmuje kierowany przez Pana resort, aby zapobiec skutkom tak niekorzystnej dla plantatorów sytuacji na rynku owoców miękkich?

  2. Czy plantatorzy owoców miękkich mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc ze strony rządu?

                                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                                           Sławomir Zawiślak

 

 

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010