Uprzejmie informuję, iż dnia 22 kwietnia br. na  obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, III Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Zamościu, Zespołu Szkół nr 6 w Zamościu odbyła się II Zamojska Spartakiada Dzieci i Młodzieży- Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej pod Honorowym Patronatem Posła Sławomira Zawiślaka i Senatora Jerzego Chróścikowskiego.
W ramach Spartakiady zostało przeprowadzonych 16 konkurencji biegowych oraz rozegrano turniej piłki nożnej chłopców ( szkoły podstawowe), piłki ręcznej dziewcząt i chłopców (szkoły gimnazjalne ), piłki siatkowej dziewcząt (szkoły ponadgimnazjalne ).

Przed zawodami sportowymi w Kościele Rektoralnym p.w. św. Katarzyny w Zamościu została odprawiona przez ks. prałata Jana Zdzisława Ciżmińskiego, ks.dr. Czesława Galka oraz ks. Pawła Słonopasa-Proboszcza Parafii p.w. Świętej Bożej Opatrzności  w Bondyrzu msza św. w intencji śp. Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego  oraz wszystkich ofiar tragedii pod Smoleńskiem.
Na początku mszy św. poseł S. Zawiślak odczytał okolicznościowy list Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego do uczestników zawodów. W nabożeństwie udział wzięli obok patronów honorowych Spartakiady m.in. przedstawiciele organizacji społecznych, patriotyczno-niepodległościowych, weterani Armii Krajowej, młodzież, mieszkańcy Zamościa i regionu. Przybyłe poczty sztandarowe reprezentowały takie organizacje jak: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, NSZZ Solidarność Rolników Indywidulanych, Stowarzyszenie Internowanych Zamojszczyzny. Po mszy świętej delegacje oraz jej uczestnicy złożyli wieńce i kwiaty pod Krzyżem Katyńskim,  przedstawiciele młodzieży zapalili także  znicze.
Drugą część Spartakiady stanowiły zawody sportowe rozpoczęte uroczystą ceremonią otwarcia. Brali w niej udział uczestnicy zawodów, przedstawiciele szkół, samorządów, osoby wspierające organizację Spartakiady.  Po komendzie głównego sędziego zawodów  Prezesa  KS Agros Zamość Pana Konrada Firka poczet -składający  się z zawodników reprezentujących dyscypliny sportowe rozgrywane podczas Spartakiady- przy odśpiewanym przez uczestników zawodów hymnie narodowym wciągnął flagę narodową na maszt.

Poseł Sławomir Zawiślak przywitał wszystkim zebranych, dziękując współorganizatorom i przedstawicielom szkół za wspólne zaangażowanie na rzecz organizacji kolejnej edycji Spartakiady. Podkreślił wagę krzewienia pamięci o osobach, które wraz z śp. Prezydentem RP prof. Lechem Kaczyńskiego,  trzy lata temu służąc Ojczyźnie tragicznie zginęły w  katastrofie pod Smoleńskiem.  Podziękował  sponsorom  za ważne  wsparcie wysiłku finansowego podjętego przez patronów honorowych Spartakiady.  Sportowcom życzył jak najlepszych wyników osiągniętych w duchu szlachetnej rywalizacji.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu nr 7-Chełm Sebastian Paul, który w obliczu obecnej trudnej sytuacji naszego państwa- podniósł potrzebę aktywności młodych Polaków na rzecz  rozwoju naszej Ojczyzny. Zauważył, że konieczna jest wszelka aktywność i integracja narodu polskiego dla wprowadzenia pozytywnych zmian w naszym kraju. Podnosząc przesłanie listu J. Kaczyńskiego do uczestników Spartakiady stwierdził ponadto, że jesteśmy to winni pamięci RP śp. Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki oraz pozostałych 94 osób-ofiar katastrofy smoleńskiej, tj. osób które dobrze służyły Polsce.

Łącznie w Spartakiadzie (część biegowa) udział wzięło 272 osób z 31 szkół. W grach zespołowych udział wzięły łącznie 22  dwunastoosobowe drużyny  tj. 264 zawodniczek i zawodników.
Poseł Sławomir Zawiślak i senator Jerzy Chróścikowski, jako patroni honorowi Spartakiady, ufundowali puchary i medale dla zwycięzców wszystkich konkurencji biegowych i turniejów. Ponadto wraz ze sponsorami zawodów przygotowali -zgodnie z regulaminami zawodów – nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkurencji biegowych, oraz uczestników turniejów.  Studentki Koła Naukowego Florystów Wydziału Rolniczego w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dekorowały zwycięzców konkurencji przygotowanymi  przez siebie kokardami w barwach narodowych.

Zawodnicy uczestniczący w konkurencjach biegowych za zajęcie I-III miejsca na każdym dystansie otrzymali okolicznościowe medale oraz nagrody rzeczowe. Za zajęcie miejsca I-VI  zawodnicy dostali dyplomy. Ponadto wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo w zawodach. Najlepsze szkoły (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Wyższe) za zajęcie I-III miejsca w klasyfikacji zespołowej otrzymały pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

Pobierz pełny komunikat    Zobacz zdjęcia

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010