29 maja br. poseł wziął udział w konferencji podsumowującej konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
W czasie wystąpienia poseł jako Przewodniczący Lubelskiej Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości skrytykował przygotowany dokument. Ponadto poinformował zebranych, że Prawo i Sprawiedliwość złożyło w formie pisemnej Marszałkowi Województwa Lubelskiego swoje merytoryczne uwagi, wnioski oraz propozycje rozwiązań, które umożliwiłyby chociaż częściową poprawę w/w projektu. Podniósł ponadto problem praktycznie braku szerszych konsultacji społecznych nad tym ważnym dla rozwoju gospodarczego województwa  lubelskiego dokumentem, przypomniał o inicjatywie LRR , która w przesłanym apelu do samorządowców Lubelszczyzny, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych wnioskowała o aktywny udział w/w w konsultacjach.
Poseł zauważył, że autorzy projektu SRWL upierają się przy tezie nadrzędności wsparcia metropolii  tj. miasta Lublina jako "motoru" rozwoju Lubelszczyzny. Zaznaczył, iż Lublin powinien dostać należne mu środki na rozwój.Zauważył jednocześnie jednak pewien kres jego możliwości inwestycyjnych- na pewno w zagospodarowaniu większości środków przeznaczonych dla regionu- z uwagi na bardzo wysoki bo ok. 60 procentowy poziom zadłużenia budżetu miasta. Postulował dodatkowo o wsparcie uczelni działających na Lubelszczyźnie oraz stworzenie atrakcyjnej oferty dla młodych osób masowo opuszczających Lubelszczyznę.
Należy zauważyć, że podobnie krytyczne uwagi do omawianego dokumentu miała większość zabierających głos na w/w konferencji, Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Czytaj->

Źródło naszemiasto.pl

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010