Do Biura Poselskiego Posła Sławomira Zawiślaka zgłosili się interesanci, klienci Inspektoratu ZUS w Hrubieszowie, zaniepokojeni informacjami o planowanych zmianach zgodnie z Zarządzeniem nr 6 Dyrektora Oddziału ZUS w Biłgoraju z dnia 25.02.2011r.
Inspektorat ZUS w Hrubieszowie, od 1999r. pełnił swoją funkcję samodzielnie, w pełnym zakresie. Jednak wprowadzane zmiany w ZUS doprowadziły do  zmniejszania zakresu zadań wykonywanych przez Inspektorat w Hrubieszowie, co bezpośrednio przekładało się na mniejszą ilość spraw, jakie mogli załatwić w urzędzie mieszkańcy Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego. Część kompetencji Oddziału zostało przejętych przez Oddziały ZUS w Biłgoraju i Zamościu. W/w interesanci uważali, że wprowadzenie nowego zarządzenia zmierza się do dalszego pomniejszania znaczenia Inspektoratu w Hrubieszowie, co w konsekwencji może doprowadzić do jego likwidacji.
Poseł postanowił podjąć działania w ww. sprawie i interweniował pisemnie u Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Pana Zbigniewa Derdziuka. Prezesowi został przedstawiony problem wraz ze stanowiskiem klientów inspektoratu- także wspólne argumenty przemawiające za zaprzestaniem dalszego zmniejszania zakresu kompetencji Inspektoratu.
W odpowiedzi na podjętą interwencję , poseł został zapewniony, że "wszelkie decyzje dotyczące zmian organizacyjnych w poszczególnych oddziałach służą zwiększeniu satysfakcji klientów naszej Instytucji i mają na celu wyłącznie zwiększenie efektywności i sprawności realizacji zadań oraz poprawę jakości świadczonych usług, w warunkach jednakowej dostępności na terenie całego kraju"  Jednocześnie Prezes Derdziuk zapewnił, że mieszkańcy powiatu hrubieszowskiego będą mieli zabezpieczone wszystkie usługi świadczone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, że nie zostanie zmniejszone zatrudnienie w hrubieszowskiej jednostce ZUS.
Trzeba mieć nadzieję, że słowo dane wszystkim klientom Oddziału przez Pana Prezesa, zostanie dotrzymane. Nie można bowiem przesuwać problemów budżetowych na zwykłych obywateli także poprzez radykalne zmniejszanie im dostępu do administracji państwowej, zmniejszanie jej liczby w terenie Polski powiatowej.
Poseł Sławomir Zawiślak liczy na utworzenie szerszego frontu osób i jednostek organizacyjnych ( w tym i samorządów ), które podejmą wspólne skuteczne działania w celu obrony praw mieszkańców do dobrej  i  powszechnie dostępnej dla obywateli powiatu hrubieszowskiego administracji państwowej.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010