Na zaproszenie Naczelnika ISE w Zamościu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Lublinie, Prezesa Stowarzyszenia „Padwa Północy" oraz Grupy Obrony Kolei, poseł Sławomir Zawiślak wziął udział w spotkaniu, na którym omawiano problemy i perspektywy rozwoju kolei na Zamojszczyźnie, które odbyło się w Sali Edukacyjnej Zamojskiego Ogrodu Zoologicznego.
   Tematami podejmowanymi w czasie spotkania były m.in. omówienie obecnego rozkładu jazdy pociągów, perspektywy nowych połączeń z Roztoczem, Hrubieszowem, Rozwadowem oraz problem przywrócenia pociągu Warszawa-Roztocze-Rawa Ruska-Lwów. Warto zauważyć, iż w nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity obowiązującym od 10 grudnia br. na trasie Zamość- Rzeszów-Wrocław, Wrocław-Rzeszów-Zamość możliwe jest zakupienie Biletu Rewelacyjnego. Cieszy fakt, iż władze w/w spółki kolejowej zdecydowały się podjąć taką decyzję m.in na wniosek posła Sławomira Zawiślaka przedłożony w piśmie z dnia 1 czerwca br. do Prezesa Zarządu PKP InterCity S.A. Pana Janusza Malinowskiego- pismo wraz odpowiedzią w załączniku.
   Kolejnym działaniem jest skierowanie z inicjatywy posła S. Zawiślaka petycji do Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana w której jej sygnatariusze wnoszą o podjęcie, przez władze Samorządu Województwa Lubelskiego działań na rzecz utworzenia PKS Roztocze. Ta nowa spółka  miałaby powstać na bazie PKS Zamość sp. z o.o oraz  na bazie majątku i kadry będących dziś częścią PKS Wschód sp. z o.o. oddziałów PKS w Tomaszowie Lubelskim i w Hrubieszowie, oraz PKS Biłgoraj sp. z o.o., o ile postępowanie prywatyzacyjne tej ostatniej spółki nie jest dziś już zbyt daleko zaawansowane.
   Sygnatariusze w/w petycji mają nadzieję, że ich wniosek- zgodny z deklaracjami składanymi w czasie listopadowej sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego przez Marszałka Jacka Sobczaka o możliwości utworzenia spółki PKS Roztocze - zostanie zrealizowany. Jest to z działanie konieczne dla zapewnienia podstaw ekonomicznych  funkcjonowania PKS, jako spółki gwarantującej pełną ofertę transportu publicznego  na terenie Zamojszczyzny oraz utrzymującej liczne miejsca pracy.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010