Poseł 10.05.2013r. uczestniczył w obradach III Zamojskiego Forum Gospodarczego, panelu dyskusyjnego w którym uczestniczyli eksperci, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz zamojscy przedsiębiorcy. Była to kolejna już edycja spotkań ludzi biznesu, nauki i władz poświęcona najważniejszym problemom Zamościa i Zamojszczyzny. Tegoroczny panel dyskusyjny dotyczył nowej perspektywy finansowej UE i perspektyw dla Zamościa. Forum zostało połączone z wręczeniem Zamojskich Nagród Gospodarczych Inwestor Roku.
   Poseł Sławomir Zawiślak w swoim wystąpieniu odniósł się do założeń Projektu Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na  lata 2014-2020 przygotowanych na zlecenie Zarządu Województwa Lubelskiego przez - uczestnika obrad-  profesora Gorzelaka.
   W ocenie strategii Poseł podniósł m.in. brak rozwiązań mających na celu zrównoważony rozwój województwa w tym obszarów wiejskich, wiejsko-miejskich. Poseł poparł protest prezydentów średnich miast Lubelszczyzny, w tym Zamościa,  domagających się większych środków na rozwój.
   Autora strategii prof. Gorzelaka zapytał:
- dlaczego w ramach obszarów gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturalnych nie ma Zamościa (strona 78 strategii  www.strategia.lubelskie.pl). Poseł uznał to za niedopuszczalną dyskryminację Zamościa, który posiada szczególne walory turystyczne i przyrodnicze.   Zaapelował  o naprawienie  tego błędu.
- czy wzmacnianie urbanizacji regionu w propozycji strategii nie oznacza de facto koncentracji rozwoju na planowanej metropolii Lublina i jedynie potencjalnej dyfuzji (m.in. poprzez połączenia komunikacyjne) wobec pozostałej części regionu ?
- co w praktyce dla zamojskiej wsi i rolników z naszego regionu oznacza określenie w strategii o niskoproduktywnej gospodarce obciążonej rolnictwem (strona 37 analizy SWOT) ?
- co to w praktyce znaczy, że Profesor odrzuca koncepcję „zrównoważonego rozwoju" na rzecz dynamicznej wizji „równoważenia rozwoju" ? Czy to że MY biedni zawsze już będziemy biedni ?
   Poseł podkreślił potrzebę przeznaczenia większej ilości środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej dla Zamościa i Zamojszczyzny.  Przypomniał, że z ekspertyz zamówionych przez Marszałka Województwa Lubelskiego wynika, że region chełmsko-zamojski w ubiegłych latach otrzymał  bardzo niewielkie środki unijne.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010