Poseł Sławomir Zawiślak 17 grudnia 2012r. złożył do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pana Sławomira Nowaka kolejne zapytanie w sprawie budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.
   Należy przypomnieć, że to już kolejna interwencja posła w tej sprawie, bowiem dnia 7 stycznia 2011r. podobne zapytanie poselskie skierował do władz Ministerstwa Infrastruktury. Wówczas to, w odpowiedzi z dnia 4 lutego 2011r. Podsekretarz Stanu w w/w resorcie Pan Radosław Stępień poinformował, że [...] inwestycja pn. ˝Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S17˝ została wpisana do załącznika nr 2 programu zawierającego inwestycje, których realizacja zostanie rozpoczęta po roku 2013.
   Przedstawiona informacja stanowiła jednak zagrożenie utraty unijnego dofinansowania dla możliwości realizacji tej inwestycji, także zwłaszcza że władze  Tomaszowa Lubelskiego opracowały miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji śródmieścia, w którym tereny usług publicznych w samym centrum miasta mogą być prowadzone po wcześniejszym całkowitym wyeliminowaniu ruchu tranzytowego.
   Konieczność przeprowadzenia następnej interwencji poselskiej w tej sprawie wynikała z informacji medialnych, zgodnie z którymi rząd ma zamiar do 2015r. wydatkować środki finansowe przede wszystkim na budowę dróg najwyższej kategorii, z pominięciem realizacji budowy obwodnic w różnych częściach Polski, w tym również Tomaszowa Lubelskiego.
   W chwili obecnej stan przygotowań do budowy obwodnicy jest bardzo zaawansowany: dokonano wywłaszczeń, inwestycja posiada decyzje pozwolenia na budowę z dnia 23.12.2010 r., (ostateczna z 19.01.2011 r.) która wygasa z dniem 19.01.2014 roku.
   Poseł wyraża nadzieję, że wielokrotnie podejmowane interwencje w sprawie budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego kierowane do przedstawicieli koalicyjnego rządu PO-PSL znajdą w końcu zrozumienie, z pożytkiem dla lokalnej społeczności.

 

W załączeniu: Zapytanie poselskie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Czytaj->

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010