Po otrzymaniu pisma Wójta Gminy Werbkowice Pana Lecha Bojko w sprawie sprzeciwu wobec planowanej likwidacji Posterunku Policji w w/w miejscowości poseł Sławomir Zawiślak dnia 3 września 2012r. skierował stosowne pismo interwencyjne do Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Jacka Cichockiego, w którym wsparł wniosek władz samorządowych.
    Rezultatem podjętej interwencji jest odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Pana Michała Deskura, z którego wynika m.in., iż w roku bieżącym nie przewiduje się przeprowadzenia zmian organizacyjnych skutkujących likwidacją Posterunku Policji w Werbkowicach.
   Należy wskazać, iż podjęta interwencja jest kontynuacją działań z ubiegłego roku, kiedy to poseł Sławomir Zawiślak dnia 27 stycznia 2011 r. skierował do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zapytanie poselskie w sprawie ponownych planów likwidacji posterunków Policji na Zamojszczyźnie.
   Poseł prosi władze samorządowe i mieszkańców naszego regionu o wymianę informacji w w/w temacie dotyczącym niekorzystnych zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu Policji, po to, aby gdy zajdzie potrzeba przeprowadzić kolejną  interwencję poselską.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010