W dniu 12 listopada w Zamościu odbyła się konferencja prasowa zamojskiego środowiska kolejarskiego w sprawie perspektyw przywrócenia połączeń kolejowych z Zamościem. W konferencji udział wzięli:  Bogdan Jaworski – NSZZ „Solidarność" PKP INTERCITY SA, Marian Kuropaś – Wiceprzewodniczący MZZ Rewidentów Taboru PKP INTERCITY SA, Jan Starszuk – Przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów w Lublinie, a także inni przedstawiciele środowiska kolejarskiego.
Kolejarze przedstawili oświadczenie:
   Związki Zawodowe Kolejarzy reprezentowane przez: NSZZ „Solidarność", Związek Zawodowy Rewidentów Taboru Kolejowego, Związek Zawodowy Maszynistów stanowczo protestują przeciwko wykorzystywaniu przywrócenia kursowania pociągów na Zamojszczyźnie do celów kampanii wyborczej, i przypisywaniu sobie zasług przez osoby do tego nieuprawnione. Nie akceptujemy takiej postawy.
   Gdy ponad rok temu pojawiły się informacje na temat likwidacji pociągów pierwszą organizacją, która protestowała była Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze" z Panem Michałem Basińskim. Następnie dołączyły organizacje związkowe kolejarzy. Po rozmowach z posłami jedynie Pan Poseł Sławomir Zawiślak poważnie włączył się do trudnej pracy na rzecz przywrócenia połączeń kolejowych. Był motorem napędowym „walki" o przywrócenie kolejowych połączeń pasażerskich. Wspólnie odbyliśmy szereg spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Marszałkowskiego oraz wieloma organizacjami. Pan Poseł Zawiślak wielokrotnie występował i występuje w obronie kolejnictwa. Jakże jesteśmy wdzięczni Panu Sławomirowi Zimoszowi, który nie zważając na czas i koszty zawsze służył nam pomocą i wielkim zaangażowaniem w słusznej sprawie. Pamiętamy o Panu redaktorze Robercie Marchwianym, oddanemu bez reszty Zamościowi, wielkiemu patriocie                                 i społeczniku Roztocza. To dla nas zaszczyt współpracować z takimi ludźmi.
   Wielkie podziękowanie składamy Śp. Panu Januszowi Kochanowskiemu – Rzecznikowi Praw Obywatelskich za jego merytoryczne podejście do naszej walki w związku z odcięciem Zamojszczyzny od połączeń kolejowych.
W tym miejscu należy zadać pytanie: Gdzie był wówczas Prezydent Zamościa Pan Marcin Zamojski i jakie słowa wypowiadał na temat kolei na Roztoczu? Dlaczego nie zaprosił nas do Ratusza choćby na jedno spotkanie?
   Rozumiemy, że kampania wyborcza zmusza do działania, ale żądamy przyzwoitości w polityce.
Dzisiaj wielu chciałoby być „ojcami" sukcesu. Mówi się o zaangażowaniu władz miasta w obronie miejsc pracy w Zamościu, a gdzie był Prezydent Miasta w ubiegłym roku, gdzie wielu kolejarzy straciło pracę w swoim mieście i czuło zawód, że nikt ich nie broni.
W nadchodzących wyborach na urząd Prezydenta Zamościa kolejarze dokonają właściwego wyboru.
   Pragniemy podziękować Panu Sławomirowi Zawiślakowi za to, co robi w obronie kolei na Zamojszczyźnie, także za to, że występował przeciwko likwidacji zaplecza technicznego PKP w Lublinie, zakończonego sukcesem.
Tym samym udzielamy poparcia dla jego kandydatury na zaszczytny urząd Prezydenta Miasta Zamościa.

Szczególne podziękowania kierujemy także do:
1. Jego Eminencji ks. Biskupa Wacława Depo – Ordynariusza diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.
2. Pana Michała Basińskiego – Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze"- Grupa Obrony Kolei.
3. Pani Alicji Kuropaś – Kierownika ALLIANZ POLSKA w Zamościu.
4. Panu Andrzejowi Adamek – Wójtowi gminy Bełżec – Grupa Obrony Kolei.
5. Wielu studentom i młodzieży szkolnej.
6. Kombatantom Wojska Polskiego z Klubu Garnizonowego w Zamościu oraz zrzeszonym w Światowym Związku Żołnierzy AK okręg Zamość.
7. Mediom z Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego i całej Lubelszczyzny.

Bogdan Jaworski – NSZZ „Solidarność" PKP „Intercity" SA  -

Marian Kuropaś – Związek Zawodowy Rewidentów Taboru PKP –

Jan Starszak – Związek Zawodowy Maszynistów w R.P -

(-) Przedstawiciele zamojskiego środowiska kolejarskiego

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010