W odpowiedzi na wspólny wniosek Wójtów Gmin Krynice, Łabunie i Tarnawatka  w sprawie inwestycji polegającej na modernizacji drogi krajowej nr 17 na odcinku Zamość –Tomaszów Lubelski, poseł Sławomir Zawiślak dnia 8 sierpnia 2012r. przesłał na ręce Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Pana Mariana Nagórnego pismo interwencyjne w w/w kwestii.
   Poseł w swoim piśmie powołał się na argumenty Samorządowców, którzy zwracali uwagę na konieczność przeprowadzenia przebudowy drogi krajowej nr 17, co spowodowałoby poprawę jej przejezdności i bezpieczeństwa, zwłaszcza, że często dochodzi na niej do wypadków i dopiero w planach jest budowa drogi ekspresowej S17. Poseł w imieniu Samorządowców zaznaczył, że aby  osiągnąć zakładany cel nie potrzeba koniecznie angażować dużych nakładów finansowych. Poprosił również o wskazanie przez GDDKiA działań, które skutkowałyby poprawą bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 17 na odcinku Zamość–Tomaszów Lubelski; poprosił o przekazanie informacji co do możliwości przeprowadzeniu wizji lokalnej z udziałem pracowników GDDKiA w Lublinie, Samorządowców, mieszkańców gmin oraz kiedy i jakie wnioski inwestycyjne  będą realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział.
   Rezultatem podjętej przez posła Sławomira Zawiślaka interwencji jest odpowiedź z dnia 29 sierpnia 2012r. Zastępcy Dyrektora GDDKiA Oddział w Lublinie Pana Władysława Rawskiego, w której poinformowano o planowanych działaniach modernizacyjnych drogi krajowej nr 17 na odcinku Zamość –Tomaszów Lubelski- w załączeniu.
   Poseł ma nadzieję, że wskazane w w/w odpowiedzi prace zostaną, zgodnie z przyjętym planem, zrealizowane, z pożytkiem dla bezpieczeństwa mieszkańców Gmin Krynice, Łabunie,  Tarnawatka, Zamojszczyzny oraz wszystkich użytkowników w/w drogi krajowej. Ponadto, poseł deklaruje, iż w dalszym ciągu będzie podejmował działania, w celu koniecznej poprawy infrastruktury drogowej  naszego regionu.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010