W ramach wykonywanej pracy społecznej poseł Sławomir Zawiślak, jako Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość (członek Związku od 18 lat ), podjął działania na rzecz  uzyskania pomocy materialnej  dla żołnierzy Armii Krajowej. Wykorzystane zostały możliwości programu "Pamiętamy - nie jesteście sami" realizowanego przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie" we współpracy z PKO BP. Program pomocy  skierowany został do byłych żołnierzy Armii Krajowej i polegał na przekazywaniu w/w znacznej pomocy finansowej.
   Skuteczne rozpowszechnienie informacji m.in wśród członków Związku o możliwości pozyskania pomocy oraz zorganizowanie akcji prawidłowego przygotowania niezbędnych dokumentów dało bardzo dobry efekt. W informacji przedstawionej opinii publicznej, także władzom Okręgu przez Przewodniczącego Zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie" Pana Dariusza Pawłosia, czytamy , że byli żołnierze Armii Krajowej z okręgu zamojskiego ŚZŻAK przodowali w składaniu wniosków do tego programu. W tym okręgu przyznawano też najczęściej pomoc. Łącznie z programu pomocy skorzystało na Zamojszczyźnie 527 żołnierzy AK, w tym 211 osób z powiatu zamojskiego (w skali całego kraju było to 2.705 ).
   Poseł wyraża zadowolenie z faktu iż żołnierze Armii Krajowej z terenu działania okręgu zamojskiego ŚZŻAK ( 6 powiatów ) przodowali w składaniu wniosków do tego programu oraz dziękuje licznym współpracownikom za ofiarną pomoc w dotarciu do poszczególnych weteranów.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010