Podczas 27 posiedzenia Sejmu RP z inicjatywy posła Sławomira Zawiślaka Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość dn. 21.11.2012r złożył do Marszałka Sejmu projekt uchwały upamiętniający 70 rocznicę wysiedleń na Zamojszczyźnie. Poseł S. Zawiślak został upoważniony do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały.
   Uchwała została w toku uzgodnień zaakceptowana przez Prezydium Sejmu i - zgodnie z ustaleniami- została podjęta w drodze aklamacji podczas porannego bloku głosowań dniu 23 listopada br.
   Intencją złożenia przez posła w.w uchwały jest przede wszystkim potrzeba uczczenia pamięci ofiar wysiedleń, jakie miały miejsce na Zamojszczyźnie w czasie II wojny światowej, ale również przypomnienie o bohaterskiej postawie żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego (AK i BCH), którzy zbrojnie przeciwstawiali się wówczas niemieckiej eksterminacji Narodu Polskiego.
   Ideą uchwały autorstwa posła Sławomira Zawiślaka jest również przeciwstawienie się tendencji do przemilczania i fałszowania tragicznej dla narodu polskiego historii II wojny światowej, a także przypomnienie współczesnym Polakom oraz słyszącemu o niemieckim centrum wypędzonych światu, że istotnym elementem polityki hitlerowskich Niemiec były brutalnie przeprowadzone wysiedlenia i fizyczna eksterminacja obywateli II Rzeczypospolitej, w tym mieszkańców Zamojszczyzny.
   Jednocześnie informujemy, że poseł jak zawsze brał aktywny udział w uroczystościach związanych z kolejną, 70 rocznicą wysiedleń na Zamojszczyźnie, jakie odbywały się w naszym regionie-w Zamościu, Skierbieszowie, Starym Zamościu; m.in. dnia 27 listopada 2012r.                     w Zamościu uczestniczył we Mszy Św. w Kościele p.w. Św. Michała Archanioła, złożył kwiaty przy pomniku Ofiar Faszyzmu. Wziął udział w otwarciu wystawy plenerowej Sonderlaboratorium SS" Zamojszczyzna pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie-Rynek Solny, oraz w prezentacji książki autorstwa Agnieszki Jaczyńskiej, Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna – „pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie" 1942–1943. Dzień później, 28 listopada uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej „Wysiedlenia jako narzędzie polityki ludnościowej w Europie XX wieku", która odbyła się w  Sali Consulatus UM Zamość.
   Poseł dziękuje organizacjom pozarządowym, samorządom, przedstawicielom Kościoła, Wojska Polskiego, licznym ludziom dobrej woli, którzy organizują uroczystości obchodów wysiedleń na Zamojszczyźnie oraz wszystkich ich uczestnikom za  krzewienie pamięci o ofiarach wysiedleń. Poseł w sposób szczególny dziękuje również Mediom za aktywne i rzetelne przekazywanie do wiadomości opinii publicznej informacji o obchodach rocznicowych i organizowanych z tej okazji uroczystościach.
  Jednocześnie poseł  zachęca wszystkich do aktywnego wsparcia idei budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie, budowy pomnika Muzeum Wysiedlonych.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010